หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับสหวิทยาเขต 3 (กลุ่ม2)
ณ โรงเรียนพังเคนพิทยา
ระหว่าง วันที่ 26-27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 648 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนพังเคนพิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องประกันคุณภาพการศึกษา 27 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-11.00
-
2 649 ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนพังเคนพิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องประกันคุณภาพการศึกษา 27 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-11.00
-
3 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพังเคนพิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 338 ห้องจริยธรรม 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 14
09.00-12.00
-
4 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพังเคนพิทยา 3 ชั้น 3 ห้อง 338 ห้องจริยธรรม 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 14
09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]