หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับสหวิทยาเขต 3 (กลุ่ม2)
ณ โรงเรียนพังเคนพิทยา
ระหว่าง วันที่ 26-27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนพังเคนพิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-12.00
-
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนพังเคนพิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-12.00
-
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนพังเคนพิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 8
09.00-12.00
-
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนพังเคนพิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-12.00
-
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนพังเคนพิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-12.00
-
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนพังเคนพิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-12.00
-
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังเคนพิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 127 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-12.00
-
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังเคนพิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 127 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-12.00
-
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนพังเคนพิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 5
13.00-16.00
-
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนพังเคนพิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 9
13.00-16.00
-
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนพังเคนพิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 10
13.00-16.00
-
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพังเคนพิทยา สวนหย่อมหน้าอาคารเรียน 1 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00
-
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพังเคนพิทยา สวนหย่อมหน้าอาคารเรียน 1 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]