หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 58 49 98% 1 2% 0 0% 0 0% 50
2 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 54 45 91.84% 4 8.16% 0 0% 0 0% 49
3 โรงเรียนพังเคนพิทยา 56 41 95.35% 2 4.65% 0 0% 0 0% 43
4 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 43 37 97.37% 0 0% 1 2.63% 0 0% 38
5 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 34 33 100% 0 0% 0 0% 0 0% 33
6 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 39 31 86.11% 3 8.33% 2 5.56% 0 0% 36
7 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 30 27 93.1% 2 6.9% 0 0% 0 0% 29
8 โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร 46 20 83.33% 4 16.67% 0 0% 0 0% 24
9 โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม 26 20 90.91% 1 4.55% 1 4.55% 0 0% 22
10 โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ 22 17 89.47% 2 10.53% 0 0% 0 0% 19
11 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม 15 14 100% 0 0% 0 0% 0 0% 14
12 โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร 19 13 100% 0 0% 0 0% 0 0% 13
13 โรงเรียนดำรงวิทยา 12 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
14 โรงเรียนพะลานวิทยาคม 13 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
15 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร 14 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
16 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา 16 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
17 โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย 15 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]