หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 34 136 65
2 004 โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร 46 160 86
3 012 โรงเรียนพะลานวิทยาคม 13 20 15
4 013 โรงเรียนพังเคนพิทยา 56 110 89
5 016 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 43 108 68
6 017 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร 14 34 25
7 002 โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร 19 37 30
8 005 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 58 171 100
9 008 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 30 45 38
10 009 โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ 22 41 33
11 015 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 54 142 89
12 006 โรงเรียนดำรงวิทยา 12 36 17
13 010 โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย 15 25 20
14 011 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 39 104 66
15 014 โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษา บ้านดอนโด่ 0 0 0
16 019 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา 16 38 17
17 007 โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม 0 0 0
18 018 โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม 26 60 40
19 003 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม 15 75 27
รวม 512 1342 825
2167

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]