สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เขมราฐพิทยาคม 49 1 0 0 50
2 โพธิ์ไทรพิทยาคาร 45 4 0 0 49
3 พังเคนพิทยา 41 2 0 0 43
4 มัธยมตระการพืชผล 37 0 1 0 38
5 กุดข้าวปุ้นวิทยา 33 0 0 0 33
6 พรเมตตาคริสเตียน 31 3 2 0 36
7 โนนกุงวิทยาคม 27 2 0 0 29
8 ขุมคำวิทยาคาร 20 4 0 0 24
9 เหล่างามพิทยาคม 20 1 1 0 22
10 โนนสวางประชาสรรค์ 17 2 0 0 19
11 แก้งเหนือพิทยาคม 14 0 0 0 14
12 เกษมสีมาวิทยาคาร 13 0 0 0 13
13 ดำรงวิทยา 10 1 0 0 11
14 สะพือวิทยาคาร 9 1 0 0 10
15 พะลานวิทยาคม 9 1 0 0 10
16 อนุบาลพุทธเมตตา 6 4 0 0 10
17 ปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย 4 4 0 0 8
รวม 385 30 4 0 419