สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 โพธิ์ไทรพิทยาคาร 19 12 7 38 45 4 0 0 49
2 มัธยมตระการพืชผล 15 9 7 31 37 0 1 0 38
3 เขมราฐพิทยาคม 13 19 8 40 49 1 0 0 50
4 พังเคนพิทยา 13 10 6 29 41 2 0 0 43
5 กุดข้าวปุ้นวิทยา 12 12 3 27 33 0 0 0 33
6 พรเมตตาคริสเตียน 8 8 2 18 31 3 2 0 36
7 โนนกุงวิทยาคม 8 4 7 19 27 2 0 0 29
8 ขุมคำวิทยาคาร 3 4 6 13 20 4 0 0 24
9 เหล่างามพิทยาคม 3 3 4 10 20 1 1 0 22
10 แก้งเหนือพิทยาคม 3 1 4 8 14 0 0 0 14
11 โนนสวางประชาสรรค์ 2 4 1 7 17 2 0 0 19
12 สะพือวิทยาคาร 2 3 0 5 9 1 0 0 10
13 อนุบาลพุทธเมตตา 2 0 0 2 6 4 0 0 10
14 เกษมสีมาวิทยาคาร 1 4 1 6 13 0 0 0 13
15 ดำรงวิทยา 1 1 3 5 10 1 0 0 11
16 ปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย 0 1 0 1 4 4 0 0 8
17 พะลานวิทยาคม 0 0 3 3 9 1 0 0 10
รวม 105 95 62 262 385 30 4 0 419