สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 โพธิ์ไทรพิทยาคาร 17 9 6 32 39 4 0 0 43
2 มัธยมตระการพืชผล 15 8 6 29 35 0 1 0 36
3 เขมราฐพิทยาคม 11 18 8 37 46 1 0 0 47
4 กุดข้าวปุ้นวิทยา 9 11 3 23 29 0 0 0 29
5 พรเมตตาคริสเตียน 8 8 2 18 31 3 2 0 36
6 พังเคนพิทยา 7 9 6 22 34 2 0 0 36
7 โนนกุงวิทยาคม 7 4 7 18 26 2 0 0 28
8 เหล่างามพิทยาคม 3 3 4 10 20 1 1 0 22
9 แก้งเหนือพิทยาคม 3 1 4 8 14 0 0 0 14
10 โนนสวางประชาสรรค์ 2 4 1 7 17 2 0 0 19
11 ขุมคำวิทยาคาร 2 3 6 11 18 4 0 0 22
12 สะพือวิทยาคาร 2 3 0 5 9 1 0 0 10
13 อนุบาลพุทธเมตตา 2 0 0 2 6 4 0 0 10
14 เกษมสีมาวิทยาคาร 1 4 1 6 13 0 0 0 13
15 ดำรงวิทยา 1 1 3 5 10 1 0 0 11
16 ปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย 0 1 0 1 4 4 0 0 8
17 พะลานวิทยาคม 0 0 3 3 9 1 0 0 10
รวม 90 87 60 237 360 30 4 0 394