หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สหวิทยาเขต 4 กลุ่ม 3 สพม.29 ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 27 ตุลาคม 2558

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 500 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร อาคารอเนกประสงค์ (เวทีกลาง) 27 ต.ค. 2558 13.00-16.30 -
2 503 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร อาคารอเนกประสงค์(เวทีกลาง) 27 ต.ค. 2558 13.00-16.30 -
3 501 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
-
-
4 504 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร อาคารอเนกประสงค์(เวทีกลาง) 27 ต.ค. 2558 13.00-16.30 -
5 505 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร อาคารอเนกประสงค์(เวทีกลาง) 27 ต.ค. 2558 13.00-16.30 -
6 506 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร อาคารอเนกประสงค์(เวทีกลาง) 27 ต.ค. 2558 13.00-16.30 -
7 507 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
-
-
8 508 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
-
-
9 502 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายเฉลิมพล เถาว์โท (0819676066) Email: HS3NQE@gmail.com
นายอดิเทพ ถนอมสงวน (0867206201) Email: Adithep@simuang.ac.th

Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]