หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 3]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 62 57 98.28% 0 0% 0 0% 1 1.72% 58
2 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 38 35 94.59% 1 2.7% 1 2.7% 0 0% 37
3 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 32 30 96.77% 0 0% 1 3.23% 0 0% 31
4 โรงเรียนอ่างศิลา 39 28 82.35% 1 2.94% 0 0% 5 14.71% 34
5 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 28 25 96.15% 1 3.85% 0 0% 0 0% 26
6 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 25 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24
7 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา 16 13 92.86% 0 0% 0 0% 1 7.14% 14
8 โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล 15 8 80% 0 0% 0 0% 2 20% 10
9 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม 12 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
10 โรงเรียนศรีแสงธรรม 7 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายเฉลิมพล เถาว์โท (0819676066) Email: HS3NQE@gmail.com
นายอดิเทพ ถนอมสงวน (0867206201) Email: Adithep@simuang.ac.th

Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]