หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา 16 32 21
2 005 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 62 201 111
3 007 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 28 68 41
4 008 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 32 58 46
5 009 โรงเรียนอ่างศิลา 39 78 45
6 002 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม 12 51 28
7 010 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 25 73 43
8 001 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 38 77 54
9 004 โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล 15 35 27
10 006 โรงเรียนศรีแสงธรรม 7 11 9
รวม 274 684 425
1109

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายเฉลิมพล เถาว์โท (0819676066) Email: HS3NQE@gmail.com
นายอดิเทพ ถนอมสงวน (0867206201) Email: Adithep@simuang.ac.th

Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]