หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 4]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 55 49 94.23% 2 3.85% 1 1.92% 0 0% 52
2 โรงเรียนวารินชำราบ 48 40 100% 0 0% 0 0% 0 0% 40
3 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 38 27 81.82% 6 18.18% 0 0% 0 0% 33
4 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 36 26 92.86% 2 7.14% 0 0% 0 0% 28
5 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 30 19 82.61% 4 17.39% 0 0% 0 0% 23
6 โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 27 15 71.43% 6 28.57% 0 0% 0 0% 21
7 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 20 15 100% 0 0% 0 0% 0 0% 15
8 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา 14 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
9 โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]