หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 011 โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา 4 10 6
2 002 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 20 82 39
3 003 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 55 154 88
4 004 โรงเรียนวารินชำราบ 48 89 70
5 005 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 36 88 55
6 006 โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 27 84 44
7 007 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 38 71 51
8 008 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา 14 28 20
9 001 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 30 102 51
รวม 272 708 424
1132

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]