หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 5]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนนาจะหลวย 93 86 96.63% 2 2.25% 1 1.12% 0 0% 89
2 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 91 67 87.01% 9 11.69% 1 1.3% 0 0% 77
3 โรงเรียนเดชอุดม 80 62 91.18% 6 8.82% 0 0% 0 0% 68
4 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 61 40 81.63% 8 16.33% 1 2.04% 0 0% 49
5 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 55 37 80.43% 8 17.39% 0 0% 1 2.17% 46
6 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 42 37 94.87% 2 5.13% 0 0% 0 0% 39
7 โรงเรียนนากระแซงศึกษา 25 22 91.67% 1 4.17% 1 4.17% 0 0% 24
8 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 21 19 90.48% 1 4.76% 1 4.76% 0 0% 21
9 โรงเรียนดงสว่างวิทยา 20 16 100% 0 0% 0 0% 0 0% 16
10 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 27 15 75% 5 25% 0 0% 0 0% 20
11 โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา 28 15 78.95% 4 21.05% 0 0% 0 0% 19
12 โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา 24 14 77.78% 4 22.22% 0 0% 0 0% 18
13 โรงเรียนนาส่วงวิทยา 25 12 80% 3 20% 0 0% 0 0% 15
14 โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา 33 11 45.83% 13 54.17% 0 0% 0 0% 24
15 โรงเรียนปลาขาววิทยานุสรณ์ 7 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]