หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 27 62 44
2 015 โรงเรียนปลาขาววิทยานุสรณ์ 7 17 12
3 014 โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา 33 45 37
4 002 โรงเรียนดงสว่างวิทยา 20 48 26
5 007 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 21 60 36
6 006 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 55 123 85
7 005 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 42 109 68
8 008 โรงเรียนนากระแซงศึกษา 25 66 45
9 009 โรงเรียนนาจะหลวย 93 217 140
10 011 โรงเรียนนาส่วงวิทยา 25 47 32
11 010 โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา 24 55 30
12 012 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 61 153 90
13 013 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 91 229 137
14 003 โรงเรียนเดชอุดม 80 276 130
15 004 โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา 28 125 48
รวม 632 1632 960
2592

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]