หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 41 34 82.93% 0 0% 2 4.88% 5 12.2% 41
2 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 44 32 72.73% 3 6.82% 0 0% 9 20.45% 44
3 โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม 44 29 65.91% 9 20.45% 0 0% 6 13.64% 44
4 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 35 28 80% 5 14.29% 0 0% 2 5.71% 35
5 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 46 27 58.7% 2 4.35% 0 0% 17 36.96% 46
6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 37 27 72.97% 1 2.7% 0 0% 9 24.32% 37
7 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 30 23 76.67% 4 13.33% 1 3.33% 2 6.67% 30
8 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 30 21 70% 3 10% 1 3.33% 5 16.67% 30
9 โรงเรียนราชินูทิศ ๒ 32 20 62.5% 6 18.75% 0 0% 6 18.75% 32
10 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 19 16 84.21% 2 10.53% 0 0% 1 5.26% 19
11 โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม 19 14 73.68% 3 15.79% 0 0% 2 10.53% 19
12 โรงเรียนสามพร้าววิทยา 19 14 77.78% 2 11.11% 0 0% 2 11.11% 18
13 โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร 21 13 61.9% 5 23.81% 0 0% 3 14.29% 21
14 โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม 20 13 65% 5 25% 0 0% 2 10% 20
15 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 16 12 75% 2 12.5% 0 0% 2 12.5% 16
16 โรงเรียนเทศบาล ๓ 11 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
17 โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม 19 10 52.63% 7 36.84% 0 0% 2 10.53% 19
18 โรงเรียนสร้างคอมวิทยา 14 10 71.43% 3 21.43% 0 0% 1 7.14% 14
19 โรงเรียนเทศบาล ๖ 11 10 90.91% 0 0% 0 0% 1 9.09% 11
20 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ๒ 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
21 โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช 11 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
22 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 14 6 42.86% 3 21.43% 0 0% 5 35.71% 14
23 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา 9 6 66.67% 0 0% 1 11.11% 2 22.22% 9
24 โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
25 โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม 7 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
26 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี 7 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 7
27 โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
28 โรงเรียนเทศบาล ๗ 9 0 0% 0 0% 0 0% 9 100% 9
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]