หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 014 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 37 59 48
2 002 โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร 21 51 39
3 011 โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม 19 44 32
4 012 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา 9 19 15
5 015 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 44 146 73
6 019 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี 7 17 11
7 021 โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล 1 1 1
8 022 โรงเรียนราชินูทิศ ๒ 32 58 46
9 023 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 35 69 45
10 024 โรงเรียนสร้างคอมวิทยา 14 65 18
11 025 โรงเรียนสามพร้าววิทยา 19 48 30
12 026 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 30 65 46
13 028 โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม 7 39 22
14 029 โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม 20 61 32
15 031 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 14 36 23
16 032 โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม 44 134 67
17 033 โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา 0 0 0
18 034 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 16 39 27
19 035 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 46 136 73
20 036 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 41 117 56
21 037 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ๒ 10 19 16
22 003 โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช 11 19 14
23 004 โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร 7 21 14
24 018 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 19 104 41
25 027 โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม 19 37 30
26 013 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 30 74 51
27 001 โรงเรียนคุณากรณ์ 0 0 0
28 006 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 0 0 0
29 016 โรงเรียนพัฒนาปัญญา 0 0 0
30 017 โรงเรียนพิชญบัณฑิต ๒ 0 0 0
31 020 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์อุดรธานี 0 0 0
32 030 โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 0 0 0
33 038 โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา 0 0 0
34 039 โรงเรียนอุดรวิทยา 0 0 0
35 005 โรงเรียนเซนต์เมรี่ 0 0 0
36 007 โรงเรียนเทพนุสรณ์ 0 0 0
37 008 โรงเรียนเทศบาล ๓ 11 33 20
38 009 โรงเรียนเทศบาล ๖ 11 13 12
39 010 โรงเรียนเทศบาล ๗ 9 11 9
รวม 583 1535 911
2446

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]