หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนกุมภวาปี 69 58 95.08% 1 1.64% 0 0% 2 3.28% 61
2 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 58 48 84.21% 4 7.02% 0 0% 5 8.77% 57
3 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 54 47 88.68% 5 9.43% 0 0% 1 1.89% 53
4 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 32 30 96.77% 0 0% 0 0% 1 3.23% 31
5 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 36 28 77.78% 3 8.33% 0 0% 5 13.89% 36
6 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม 32 26 81.25% 1 3.13% 1 3.13% 4 12.5% 32
7 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม 21 18 90% 0 0% 0 0% 2 10% 20
8 โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ 23 15 68.18% 1 4.55% 0 0% 6 27.27% 22
9 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 18 15 83.33% 0 0% 0 0% 3 16.67% 18
10 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม 25 14 58.33% 1 4.17% 0 0% 9 37.5% 24
11 โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ 22 13 61.9% 1 4.76% 1 4.76% 6 28.57% 21
12 โรงเรียนกมลาลักษณ์ 19 13 72.22% 1 5.56% 1 5.56% 3 16.67% 18
13 โรงเรียนทมนางามวิทยาคม 20 11 55% 4 20% 1 5% 4 20% 20
14 โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม 14 11 78.57% 1 7.14% 1 7.14% 1 7.14% 14
15 โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร 15 11 73.33% 1 6.67% 0 0% 3 20% 15
16 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม 15 10 76.92% 0 0% 0 0% 3 23.08% 13
17 โรงเรียนตาดทองพิทยาคม 12 8 66.67% 2 16.67% 0 0% 2 16.67% 12
18 โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ 8 6 75% 0 0% 2 25% 0 0% 8
19 โรงเรียนคำยางพิทยา 12 6 50% 0 0% 0 0% 6 50% 12
20 โรงเรียนพันดอนวิทยา 8 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 3 50% 6
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]