หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนกุมภวาปี 69 170 113
2 004 โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ 22 55 40
3 005 โรงเรียนคำยางพิทยา 12 58 24
4 007 โรงเรียนตาดทองพิทยาคม 12 25 22
5 008 โรงเรียนทมนางามวิทยาคม 20 32 20
6 010 โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม 14 23 20
7 012 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม 25 48 37
8 015 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 58 184 107
9 016 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 54 113 85
10 017 โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร 15 40 24
11 018 โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ 23 41 33
12 020 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม 32 61 50
13 021 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 32 85 54
14 022 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 36 120 60
15 019 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม 15 31 25
16 011 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 18 35 25
17 001 โรงเรียนกมลาลักษณ์ 19 34 28
18 014 โรงเรียนมัธยมน้ำตาลนุสรณ์ 0 0 0
19 009 โรงเรียนเทพปัญญา 0 0 0
20 002 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม 21 45 32
21 013 โรงเรียนพันดอนวิทยา 8 28 16
22 006 โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ 8 14 13
รวม 513 1242 828
2070

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]