หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี
ระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ลานข้างอาคาร 1 ฝั่งทิศตะวันออก 5 พ.ย. 2558 9.00-16.00
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ลานข้างอาคาร 1 ฝั่งทิศตะวันออก 5 พ.ย. 2558 9.00-16.00
-
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร อาคาร 4 (กาญจนาภิเษก) ชั้น 2 ห้อง 411 (ห้องภาษาไทย) 5 พ.ย. 2558 9.00-15.00
-
4 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร อาคาร 4 (กาญจนาภิเษก) ชั้น 2 ห้อง 411 (ห้องภาษาไทย) 6 พ.ย. 2558 9.00-15.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]