หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี
ระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 ห้อง ม.2 ม.3 ม.4 ชั้น 3 6 พ.ย. 2558 ให้นำเครื่องคอมพิวเตอร์ และสายไฟพวง มาแข่งขันเอง
2 212 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 ห้อง ม.2 ม.3 ม.4 ชั้น 3 6 พ.ย. 2558 ให้นำเครื่องคอมพิวเตอร์ และสายไฟพวง มาแข่งขันเอง
3 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 ห้อง ม.2 ม.3 ม.4 ชั้น 3 6 พ.ย. 2558 ให้นำเครื่องคอมพิวเตอร์ และสายไฟพวง มาแข่งขันเอง


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]