หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 3]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 48 46 97.87% 1 2.13% 0 0% 0 0% 47
2 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 44 34 89.47% 4 10.53% 0 0% 0 0% 38
3 โรงเรียนหนองหานวิทยา 27 24 92.31% 2 7.69% 0 0% 0 0% 26
4 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 23 21 95.45% 1 4.55% 0 0% 0 0% 22
5 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 31 20 76.92% 4 15.38% 2 7.69% 0 0% 26
6 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 24 19 90.48% 2 9.52% 0 0% 0 0% 21
7 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 27 18 69.23% 8 30.77% 0 0% 0 0% 26
8 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 26 16 69.57% 7 30.43% 0 0% 0 0% 23
9 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 23 16 69.57% 5 21.74% 2 8.7% 0 0% 23
10 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 29 15 62.5% 8 33.33% 1 4.17% 0 0% 24
11 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ 18 15 83.33% 1 5.56% 2 11.11% 0 0% 18
12 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 23 14 87.5% 2 12.5% 0 0% 0 0% 16
13 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 18 13 76.47% 4 23.53% 0 0% 0 0% 17
14 โรงเรียนไชยวานวิทยา 14 12 85.71% 1 7.14% 1 7.14% 0 0% 14
15 โรงเรียนพังงูพิทยาคม 18 10 62.5% 4 25% 2 12.5% 0 0% 16
16 โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
17 โรงเรียนพิชญวิทย์ 10 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
18 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 12 4 33.33% 8 66.67% 0 0% 0 0% 12
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]