หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 26 74 39
2 005 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 12 27 20
3 006 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 18 32 27
4 007 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 29 63 47
5 008 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 48 154 87
6 010 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 24 63 43
7 013 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 44 95 63
8 012 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 23 69 31
9 016 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 27 73 46
10 019 โรงเรียนหนองหานวิทยา 27 130 50
11 011 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 23 46 36
12 017 โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา 7 25 16
13 004 โรงเรียนไชยวานวิทยา 14 34 26
14 001 โรงเรียนกฤชานันท์ 0 0 0
15 015 โรงเรียนพิชญวิทย์ 10 18 18
16 018 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ 18 34 27
17 003 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 31 90 56
18 009 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 23 69 30
19 014 โรงเรียนพังงูพิทยาคม 18 52 28
รวม 422 1148 690
1838

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]