หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 4]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 68 52 94.55% 2 3.64% 0 0% 1 1.82% 55
2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 46 38 95% 2 5% 0 0% 0 0% 40
3 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 45 34 85% 6 15% 0 0% 0 0% 40
4 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 37 28 82.35% 5 14.71% 1 2.94% 0 0% 34
5 โรงเรียนภูพานวิทยา 44 26 70.27% 8 21.62% 2 5.41% 1 2.7% 37
6 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 31 24 82.76% 4 13.79% 0 0% 1 3.45% 29
7 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร 28 23 85.19% 1 3.7% 1 3.7% 2 7.41% 27
8 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ 30 21 87.5% 3 12.5% 0 0% 0 0% 24
9 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ 22 16 76.19% 3 14.29% 0 0% 2 9.52% 21
10 โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม 26 15 68.18% 3 13.64% 2 9.09% 2 9.09% 22
11 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 18 15 88.24% 2 11.76% 0 0% 0 0% 17
12 โรงเรียนภูมิพิชญ 23 13 65% 5 25% 2 10% 0 0% 20
13 โรงเรียนภูพระบาทวิทยา 12 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
14 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา 14 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]