หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 18 31 24
2 006 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ 22 39 31
3 002 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ 30 65 40
4 003 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร 28 63 44
5 007 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 68 146 101
6 009 โรงเรียนภูพระบาทวิทยา 12 18 17
7 010 โรงเรียนภูพานวิทยา 44 71 61
8 012 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 45 110 74
9 014 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 31 77 56
10 015 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 37 72 58
11 008 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 46 205 74
12 011 โรงเรียนภูมิพิชญ 23 67 38
13 013 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา 14 16 13
14 005 โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม 26 76 47
15 004 โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา 0 0 0
รวม 444 1056 678
1734

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]