หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียน้ำโสมพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายธวัช บรรเลงรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ประธานศูนย์แข่งขัน
2 นางขนิษฐา ลุนชัยภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม รองประธานศูนย์แข่งขัน
3 นายเจริญชัย อุ่นเที่ยว รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม รองประธานศูนย์แข่งขัน
4 นายธีรพล เพชรศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม รองประธานศูนย์แข่งขัน
5 นางมยุรี เถาวัลย์ ครูโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม คณะกรรมการประเมินผล
6 นางสาวศิรยากร ประสานศํกดิ์ ครูโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]