สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียน้ำโสมพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  นิลนามะ
 
1. นายกฤษฎา  พรมสีหา
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 10 1. นางสาวรำพึง  เชื้อตาอ่อน
 
1. นางสาวกรรณิกา  กุณรักษ์