สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภูพานวิทยา สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียน้ำโสมพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 51.73 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายชยากร  หลีกทุกข์
2. เด็กชายเผดิมพงษ์  ชาภักดี
 
1. นายศรายุทธ  ทองทิพย์