สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภูมิพิชญ สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียน้ำโสมพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 67 ทองแดง 10 1. นางสาวจิราวรรณ  รังษา
2. นางสาวฝนหลวง  แอชลีมานน์
3. นางสาวศิริลักษณ์  ทาสีดำ
 
1. นางโชติกา  กิตติพิชชาภา
2. นายปฏิพัทธ์  เกษรัตน์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 62.4 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกิตติยา  จงกลณี
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  คามะเชียงพิณ
3. เด็กหญิงโยธิกา  เสไธสง
 
1. นางสาวคงขวัญ  โซ่สายคำ
2. นางสาวกนกนิภา  ใจแก้ว