สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียน้ำโสมพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ศรีทนงาม
 
1. นางนิตยา  โนนสุรัตน์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. นายนวพล  บุตรดี
 
1. นายพงศพล  คำโสภา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นายทศพล  ชาวดร
 
1. นางสาวสมจิตร  จันทร์เปา
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. นายธีรพันธุ์  จันทร์ทิพย์
 
1. นายพงศพล  คำโสภา
2. นายณัฐพร  ตองอ่อน