สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียน้ำโสมพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 61 ทองแดง 6 1. เด็กชายนันทวัฒน์  วงษ์เคน
2. เด็กชายภัควัฒน์  ศรีบุญเรือง
 
1. นายบุรินทร์  พินิจมนตรี
2. นางสาวกนกวรรณ  โจมทา