สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียน้ำโสมพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นายไพสิฐ  ชินคำ
 
1. นายจิรายุทธ์  ยศอ่อน
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. นางสาวจิราภรณ์  ทลทอง
2. นางสาวศริลักษณ์  ตุชัยยะ
3. นางสาวสุนิสา  ฉายรื่น
 
1. นางกาญจนา  โคตรโสภา
2. นางปราณี  โคตรโสภา
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นางสาวศรสวรรค์  ลีกุล
2. นายสหรัฐ  มูลปลัด
3. นางสาวเบญจมาศ  เหลือหลาย
 
1. นางพนารัตน์  กำเนิดสิงห์
2. นางอาภัสรา  จันทรเสนา