สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียน้ำโสมพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายธิเบต  บุตรรักษา
2. เด็กชายนิรุจ  กาล้อม
3. เด็กหญิงบุษกร  นาคำ
 
1. นางสาวกฤติกาญจน์  แก้วโชติ
2. นางสาววิชชุดา  คงสมบัติ