สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียน้ำโสมพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 1. นางสาวธิชาดา  คิดสวย
2. นางสาวปนัดดา  ต้นกันยา
3. นางสาวปิยะธิดา  เหล่าสิทธฺ์
 
1. นางสาวกฤติกาญจน์  แก้วโชติ
2. นางสาววิชชุดา  คงสมบัติ