สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียน้ำโสมพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงศิริกัญญารักษ์  เย็นพิบูลย์
 
1. นายมัฆวาน  ผดุงโกเม็ด
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 1. นายธวัฒชัย  ลาสา
 
1. นางเอมอร  พรมวัง