สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียน้ำโสมพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 52.63 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวัฒนา  เทพบุปผา
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  มณีศรี
 
1. นายนิโรจน์  มะเสนา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 44.92 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายภานุพงษ์  พิมพาชัย
2. เด็กชายสิทธิชัย  คำพรมมา
 
1. นายสุวิทย์  วงศ์ใหญ่