หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 59 53 89.83% 4 6.78% 1 1.69% 1 1.69% 59
2 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 59 49 84.48% 6 10.34% 2 3.45% 1 1.72% 58
3 โรงเรียนเลิงนกทา 50 47 94% 1 2% 1 2% 1 2% 50
4 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 58 45 77.59% 9 15.52% 2 3.45% 2 3.45% 58
5 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 49 45 93.75% 1 2.08% 1 2.08% 1 2.08% 48
6 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 37 34 91.89% 3 8.11% 0 0% 0 0% 37
7 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 47 33 73.33% 9 20% 2 4.44% 1 2.22% 45
8 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 43 32 74.42% 7 16.28% 3 6.98% 1 2.33% 43
9 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 42 32 76.19% 6 14.29% 3 7.14% 1 2.38% 42
10 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 40 28 70% 8 20% 4 10% 0 0% 40
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 36 26 72.22% 7 19.44% 3 8.33% 0 0% 36
12 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 28 25 89.29% 3 10.71% 0 0% 0 0% 28
13 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 27 21 77.78% 4 14.81% 1 3.7% 1 3.7% 27
14 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 27 20 74.07% 7 25.93% 0 0% 0 0% 27
15 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 26 20 76.92% 6 23.08% 0 0% 0 0% 26
16 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 30 19 65.52% 5 17.24% 5 17.24% 0 0% 29
17 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 25 19 76% 2 8% 4 16% 0 0% 25
18 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 28 18 64.29% 8 28.57% 2 7.14% 0 0% 28
19 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 21 17 80.95% 4 19.05% 0 0% 0 0% 21
20 โรงเรียนคำเตยวิทยา 23 14 60.87% 7 30.43% 2 8.7% 0 0% 23
21 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 19 14 73.68% 3 15.79% 2 10.53% 0 0% 19
22 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 26 13 50% 7 26.92% 4 15.38% 2 7.69% 26
23 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 19 13 68.42% 5 26.32% 1 5.26% 0 0% 19
24 โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ 20 13 68.42% 4 21.05% 1 5.26% 1 5.26% 19
25 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 18 12 66.67% 4 22.22% 1 5.56% 1 5.56% 18
26 โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 18 12 66.67% 3 16.67% 3 16.67% 0 0% 18
27 โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม 13 12 92.31% 0 0% 1 7.69% 0 0% 13
28 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 13 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
29 โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม 14 9 69.23% 2 15.38% 1 7.69% 1 7.69% 13
30 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 12 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]