สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เลิงนกทา 22 15 4 41 47 1 1 1 49
2 คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 21 11 13 45 49 6 2 1 57
3 ยโสธรพิทยาคม 19 12 8 39 53 4 1 1 58
4 มหาชนะชัยวิทยาคม 17 11 6 34 45 1 1 1 47
5 กุดชุมวิทยาคม 16 9 10 35 32 7 3 1 42
6 ทรายมูลวิทยา 12 13 3 28 34 3 0 0 37
7 ค้อวังวิทยาคม 12 12 15 39 45 9 2 2 56
8 ราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 10 7 3 20 26 7 3 0 36
9 สิงห์สามัคคีวิทยา 10 2 3 15 25 3 0 0 28
10 ศิลาทองพิทยาสรรค์ 9 5 11 25 32 6 3 1 41
11 คำเตยวิทยา 9 3 2 14 14 7 2 0 23
12 โพนทันเจริญวิทย์ 9 3 0 12 19 2 4 0 25
13 บุ่งค้าวิทยาคม 7 3 3 13 20 6 0 0 26
14 นาโปร่งประชาสรรค์ 6 2 3 11 13 4 1 1 18
15 ศรีแก้วประชาสรรค์ 5 3 9 17 21 4 1 1 26
16 ยโสธรพิทยาสรรค์ 5 2 2 9 18 8 2 0 28
17 สมเด็จพระญาณสังวร 4 10 8 22 33 9 2 1 44
18 เมืองกลางประชานุกูล 4 9 2 15 20 7 0 0 27
19 ศรีฐานกระจายศึกษา 4 5 3 12 19 5 5 0 29
20 กำแมดขันติธรรมวิทยาคม 4 5 0 9 12 3 3 0 18
21 น้ำคำวิทยาคม 4 3 1 8 12 0 1 0 13
22 กู่จานวิทยาคม 4 2 4 10 13 5 1 0 19
23 ตระกูลประเทืองวิทยาคม 3 5 3 11 17 4 0 0 21
24 ป่าติ้ววิทยา 3 4 4 11 12 4 1 1 17
25 สอนแก้วว่องไววิทยา 2 7 3 12 28 8 4 0 40
26 โพนงามพิทยาคาร 2 5 0 7 14 3 2 0 19
27 ศรีธรรมวิทยา 1 2 2 5 13 7 4 2 24
28 ห้องแซงวิทยาคม 1 1 3 5 9 3 0 0 12
29 หนองแหนพัฒนวิทยาคม 1 0 1 2 9 2 1 1 12
30 ดงมะไฟพิทยาคม 0 4 2 6 8 2 1 0 11
รวม 226 175 131 532 712 140 51 15 903