สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 21 10 11 42 47 5 2 0 54
2 เลิงนกทา 20 14 4 38 44 1 1 1 46
3 ยโสธรพิทยาคม 19 11 8 38 52 4 1 1 57
4 กุดชุมวิทยาคม 15 8 10 33 30 7 3 1 40
5 ทรายมูลวิทยา 12 13 3 28 34 3 0 0 37
6 ค้อวังวิทยาคม 12 11 15 38 43 9 2 2 54
7 มหาชนะชัยวิทยาคม 10 7 5 22 33 1 1 1 35
8 โพนทันเจริญวิทย์ 9 3 0 12 19 2 4 0 25
9 สิงห์สามัคคีวิทยา 9 2 3 14 23 3 0 0 26
10 ศิลาทองพิทยาสรรค์ 6 5 10 21 28 5 3 1 36
11 บุ่งค้าวิทยาคม 6 3 3 12 19 6 0 0 25
12 คำเตยวิทยา 6 2 2 10 12 5 2 0 19
13 ศรีแก้วประชาสรรค์ 5 3 9 17 21 4 1 1 26
14 ยโสธรพิทยาสรรค์ 5 2 2 9 18 8 2 0 28
15 เมืองกลางประชานุกูล 4 9 2 15 20 7 0 0 27
16 ศรีฐานกระจายศึกษา 4 5 3 12 19 5 5 0 29
17 สมเด็จพระญาณสังวร 3 8 8 19 31 8 2 1 41
18 ราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 3 5 3 11 17 7 3 0 27
19 ตระกูลประเทืองวิทยาคม 3 5 3 11 16 4 0 0 20
20 ป่าติ้ววิทยา 3 4 4 11 12 4 1 1 17
21 นาโปร่งประชาสรรค์ 3 2 3 8 11 3 1 1 15
22 สอนแก้วว่องไววิทยา 2 7 3 12 28 8 4 0 40
23 โพนงามพิทยาคาร 2 5 0 7 14 3 2 0 19
24 กำแมดขันติธรรมวิทยาคม 2 4 0 6 10 2 3 0 15
25 น้ำคำวิทยาคม 2 2 1 5 9 0 1 0 10
26 ศรีธรรมวิทยา 1 2 2 5 13 7 4 2 24
27 ห้องแซงวิทยาคม 1 1 3 5 9 3 0 0 12
28 กู่จานวิทยาคม 1 0 3 4 7 5 1 0 13
29 หนองแหนพัฒนวิทยาคม 1 0 1 2 9 2 1 1 12
30 ดงมะไฟพิทยาคม 0 4 2 6 8 2 1 0 11
รวม 190 157 126 473 656 133 51 14 840