หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อำนาจเจริญ

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 26 22 84.62% 4 15.38% 0 0% 0 0% 26
2 โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 21 17 80.95% 3 14.29% 1 4.76% 0 0% 21
3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 21 17 80.95% 3 14.29% 1 4.76% 0 0% 21
4 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 22 16 76.19% 4 19.05% 0 0% 1 4.76% 21
5 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 24 13 56.52% 9 39.13% 1 4.35% 0 0% 23
6 โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง 17 13 76.47% 3 17.65% 1 5.88% 0 0% 17
7 โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง 19 12 63.16% 4 21.05% 3 15.79% 0 0% 19
8 โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) 12 12 100% 0 0% 0 0% 0 0% 12
9 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา 21 11 52.38% 9 42.86% 1 4.76% 0 0% 21
10 โรงเรียนบ้านไก่คำ 16 11 68.75% 2 12.5% 3 18.75% 0 0% 16
11 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา 11 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
12 โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี 14 10 71.43% 4 28.57% 0 0% 0 0% 14
13 โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 12 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
14 โรงเรียนนาเจริญหนองแดง 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
15 โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ 20 9 45% 8 40% 3 15% 0 0% 20
16 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 21 9 42.86% 8 38.1% 1 4.76% 3 14.29% 21
17 โรงเรียนบ้านโพนทอง 14 9 64.29% 4 28.57% 1 7.14% 0 0% 14
18 โรงเรียนบ้านจานลาน 12 9 75% 2 16.67% 0 0% 1 8.33% 12
19 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
20 โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
21 โรงเรียนบ้านคำสร้างบ่อ 13 8 61.54% 4 30.77% 1 7.69% 0 0% 13
22 โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว 11 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
23 โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก 11 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
24 โรงเรียนบ้านคำปอแก้วคำไหล 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
25 โรงเรียนบ้านนาหมอม้า 13 8 61.54% 1 7.69% 0 0% 4 30.77% 13
26 โรงเรียนบ้านหนองแมงดา 12 8 66.67% 1 8.33% 0 0% 3 25% 12
27 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.ปทุมราชวงศา) 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
28 โรงเรียนบ้านน้ำท่วม 14 7 50% 7 50% 0 0% 0 0% 14
29 โรงเรียนบ้านหินกอง (บ้านนามน) 12 7 58.33% 4 33.33% 1 8.33% 0 0% 12
30 โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก 12 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
31 โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) 11 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
32 โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
33 โรงเรียนนาผือโคกกอก 9 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
34 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) 8 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
35 โรงเรียนพัฒนาสามัคคี 12 6 50% 4 33.33% 2 16.67% 0 0% 12
36 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 10 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
37 โรงเรียนหนองข่าป่าหวาย 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
38 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
39 โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
40 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 9 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
41 โรงเรียนบ่อบุโปโล 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
42 โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
43 โรงเรียนภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
44 โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม 13 5 41.67% 5 41.67% 0 0% 2 16.67% 12
45 โรงเรียนบ้านเสียว 10 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
46 โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
47 โรงเรียนบ้านหัวตะพาน 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
48 โรงเรียนบ้านนิคม 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
49 โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
50 โรงเรียนบ้านอุ่มยางหนองดั่ง 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
51 โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
52 โรงเรียนตชด.บ้านป่าก่อ 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
53 โรงเรียนบ้านหนองสะโน 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
54 โรงเรียนบ้านโนนค้อ 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
55 โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
56 โรงเรียนบ้านหนองเทา 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
57 โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
58 โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
59 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) 10 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
60 โรงเรียนบ้านดอนหมู 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
61 โรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุง 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
62 โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์1 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
63 โรงเรียนบ้านนายูง 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
64 โรงเรียนบ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
65 โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
66 โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
67 โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
68 โรงเรียนบ้านทวีผล 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
69 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
70 โรงเรียนบ้านก่อนาดี 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
71 โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
72 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
73 โรงเรียนบ้านเวียงหลวง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
74 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 9 3 33.33% 5 55.56% 0 0% 1 11.11% 9
75 โรงเรียนบ้านห้วย(คุรุประชาคาร) 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
76 โรงเรียนบ้านโนนแคน 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
77 โรงเรียนบ้านกุงชัย 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
78 โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ 7 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
79 โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
80 โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
81 โรงเรียนบ้านโนนงาม 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
82 โรงเรียนบ้านสว่างใต้ 7 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
83 โรงเรียนบ้านลือนาคำ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
84 โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
85 โรงเรียนบ้านนาเรือง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
86 โรงเรียนบ้านห้วยทม 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
87 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา2 6 3 50% 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 6
88 โรงเรียนบ้านโคกเลาะ 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
89 โรงเรียนบ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
90 โรงเรียนบ้านภูเขาขาม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
91 โรงเรียนบ้านหนองแสง (ปทุมราชวงศา) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
92 โรงเรียนบ้านโนนเมือง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
93 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
94 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
95 โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
96 โรงเรียน บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
97 โรงเรียนดงแสนแก้วดงสำราญ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
98 โรงเรียนบ้านคำย่านาง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
99 โรงเรียนหนองเรือ-แก้งกฐินภูจำปา-นาคำสามัคคี (กลุ่มลำเซบาย) 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
100 โรงเรียนเหล่ายางชุมสามัคคี 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
101 โรงเรียนบ้านคำน้อย(ปทุมราชวงศา) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
102 โรงเรียนบ้านชะแงะ 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
103 โรงเรียนบ้านหนองขอน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
104 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
105 โรงเรียนบ้านแยหนองแคน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
106 โรงเรียนบ้านโนนสูง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
107 โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
108 โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
109 โรงเรียนบ้านคำแก้ว 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
110 โรงเรียนบ้านชูชาติ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
111 โรงเรียนบ้านกุดสิม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
112 โรงเรียนบ้านดงสีโท 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
113 โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
114 โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
115 โรงเรียนบ้านหนองแคน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
116 โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
117 โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
118 โรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
119 โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
120 โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
121 โรงเรียนประชารัฐวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
122 โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
123 โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
125 โรงเรียนบ้านนาเยีย 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
126 โรงเรียนบ้านบก 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
127 โรงเรียนประชาสามัคคี 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
128 โรงเรียนบ้านเชือก 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
129 โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
130 โรงเรียนบ้านน้ำซับ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
131 โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
132 โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
133 โรงเรียนบ้านคำข่า 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
134 โรงเรียนบ้านดงบังพัฒนา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
135 โรงเรียนบ้านผึ้ง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
136 โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
137 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
138 โรงเรียนอนุบาลชานุมาน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
139 โรงเรียน บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
140 โรงเรียนคำมะเบื่อแสงเพชร 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
141 โรงเรียนบ้านคึมใหญ่ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
142 โรงเรียนบ้านดอนดู่(อ.เมือง) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
143 โรงเรียนบ้านตาด 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
145 โรงเรียนหัวดงหนองคลอง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
146 โรงเรียนบ้านขุมเหล็ก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนบ้านคำน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนบ้านชาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนบ้านดอนไร่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนบ้านนาคำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนบ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนบ้านนาสะแบง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนบ้านนาเมือง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
155 โรงเรียนบ้านนาเวียง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
156 โรงเรียนบ้านหัวภู 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
157 โรงเรียนบ้านเป้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
158 โรงเรียนบ้านโคกก่ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
159 โรงเรียนบ้านโคกจักจั่น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนบ้านโนนกุง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
161 โรงเรียนบ้านโนนดู่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนบ้านโสกกระแต้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนบ้านไม้กลอนดอนหวาย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนหนองนาเทิงโนนผึ้ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนโคกชาดกลางท่าโพธิ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ 4 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
169 โรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้าย 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
170 โรงเรียน โสกโดนคำไหลคำเตย 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
171 โรงเรียนบ้านคำเดือย 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
172 โรงเรียนบ้านสามัคคี 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
173 โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
174 โรงเรียนดงบังโนนจานเสาเล้า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
175 โรงเรียนดอนหวายหวายตาใกล้ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
176 โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
177 โรงเรียนนาแวงหนองหัวลิง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
178 โรงเรียนบ้านคันสูง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
179 โรงเรียนบ้านคำโพน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
180 โรงเรียนบ้านดอนชาด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านบาก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
182 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
183 โรงเรียนบ้านยางช้า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
184 โรงเรียนบ้านวังแคน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
185 โรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
186 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
187 โรงเรียนบ้านหินขัน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
188 โรงเรียนบ้านแสนสุข 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
189 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
190 โรงเรียนบ้านโค้งอร่าม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
191 โรงเรียนบ้านโนนทุ่งดอนชาด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
192 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
193 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
194 โรงเรียนบ้านไร่ขี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
195 โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
196 โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
197 โรงเรียนเจริญวิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
198 โรงเรียนบ้านเหล่าเลิง 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
199 โรงเรียนบ้านท่ายางชุม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
200 โรงเรียนบ้านนายม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
201 โรงเรียนบ้านโคกค่าย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
202 โรงเรียนเพียงหลวง9 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]