สรุปเหรียญรางวัล สพป. อำนาจเจริญ
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองอำนาจเจริญ 19 4 0 0 23
2 อนุบาลอำนาจเจริญ 17 3 1 0 21
3 ชุมชนไร่สีสุก 15 4 0 1 19
4 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 14 3 1 0 18
5 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 13 8 1 0 22
6 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) 12 0 0 0 12
7 ชุมชนโคกสารวิทยา 11 9 1 0 21
8 ชุมชนเปือยหัวดง 11 3 3 0 17
9 บ้านหินเกิ้ง 11 3 1 0 15
10 บ้านไก่คำ 11 2 3 0 16
11 บ้านสร้างถ่อ 9 8 1 3 18
12 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ 9 7 3 0 19
13 บ้านโคกพระวินัยดี 9 4 0 0 13
14 บ้านจานลาน 9 2 0 1 11
15 ชุมชนบ้านน้ำปลีก 9 2 0 0 11
16 นาเจริญหนองแดง 9 0 0 0 9
17 บ้านคำสร้างบ่อ 8 4 1 0 13
18 บ้านบุ่งเขียว 8 2 0 1 10
19 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 8 2 0 0 10
20 บ้านกุดปลาดุก 8 2 0 0 10
21 บ้านคำปอแก้วคำไหล 8 1 1 0 10
22 บ้านหนองแมงดา 8 1 0 3 9
23 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 7 3 0 0 10
24 นาผือโคกกอก 7 1 0 1 8
25 บ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) 7 0 1 0 8
26 บ้านน้ำท่วม 6 6 0 0 12
27 บ้านโพนทอง 6 4 1 0 11
28 บ้านหนองคล้า 6 4 0 0 10
29 ชุมชนบ้านเสารีก 6 4 0 0 10
30 ม่วงหนองแดงหนองกะเลา 6 2 0 0 8
31 อาเวมารีอาอำนาจเจริญ 6 1 2 0 9
32 ชุมชนบ้านคำพระ 6 1 1 0 8
33 บ้านหนองบัวสงยาง 6 1 0 0 7
34 บ่อบุโปโล 6 0 1 0 7
35 อนุบาลปทุมราชวงศา 6 0 0 0 6
36 บ้านหนองไฮ(อ.ปทุมราชวงศา) 6 0 0 0 6
37 เค็งใหญ่หนองงูเหลือม 5 5 0 2 10
38 หนองข่าป่าหวาย 5 3 0 0 8
39 บ้านนิคม 5 3 0 0 8
40 บ้านหัวตะพาน 5 2 1 0 8
41 บ้านหัวดอนขามสามัคคี 5 2 0 0 7
42 ตชด.บ้านป่าก่อ 5 1 0 0 6
43 บ้านหนองเทา 5 0 0 0 5
44 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) 5 0 0 0 5
45 อนุบาลเสนางคนิคม 5 0 0 0 5
46 บ้านหินกอง (บ้านนามน) 4 4 1 0 9
47 บ้านสมสะอาดเนินกุง 4 3 0 1 7
48 นิคมชานุมานสงเคราะห์1 4 3 0 0 7
49 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) 4 3 0 0 7
50 บ้านโพนเมืองน้อย 4 3 0 0 7
51 บ้านนายูง 4 3 0 0 7
52 บ้านหนองสามสีหนองดินดำ 4 2 1 1 7
53 บ้านดงมะยางหนองนกหอ 4 2 1 0 7
54 บ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) 4 2 1 0 7
55 บ้านหินสิ่ว 4 1 1 0 6
56 บ้านไร่สมบูรณ์ 4 1 0 0 5
57 บ้านก่อนาดี 4 1 0 0 5
58 ภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย 4 1 0 0 5
59 บ้านบ่อชะเนง 4 0 1 0 5
60 บ้านโนนค้อ 4 0 1 0 5
61 สามแยกผดุงวิทย์ 4 0 0 0 4
62 บ้านเวียงหลวง 4 0 0 0 4
63 ธันยธรณ์พิทยา 3 5 0 1 8
64 พัฒนาสามัคคี 3 3 1 0 7
65 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร) 3 3 1 0 7
66 บ้านโนนแคน 3 3 1 0 7
67 บ้านกุงชัย 3 2 1 1 6
68 นาแต้โคกสำราญ 3 2 0 2 5
69 บ้านเสียว 3 1 1 0 5
70 บ้านสว่างใต้ 3 1 0 2 4
71 บ้านนาหนองใหญ่ 3 1 0 0 4
72 บ้านนาเรือง 3 1 0 0 4
73 บ้านห้วยทม 3 1 0 0 4
74 บ้านดอนแดงนาโนน 3 1 0 0 4
75 ธันยธรณ์พิทยา2 3 0 2 1 5
76 บ้านหนองสะโน 3 0 1 0 4
77 บ้านนาหมอม้า 3 0 0 4 3
78 บ้านทุ่งสว่าง 3 0 0 0 3
79 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี) 3 0 0 0 3
80 บ้านภูเขาขาม 3 0 0 0 3
81 บ้านโคกกลาง 2 4 0 0 6
82 บ้านหนองแก้ว 2 3 1 0 6
83 บ้านโสกใหญ่ 2 3 0 0 5
84 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) 2 2 0 0 4
85 ดงแสนแก้วดงสำราญ 2 2 0 0 4
86 บ้านคำย่านาง 2 2 0 0 4
87 บ้านดอนหมู 2 2 0 0 4
88 เหล่ายางชุมสามัคคี 2 1 0 0 3
89 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น 2 1 0 0 3
90 บ้านแยหนองแคน 2 1 0 0 3
91 บ้านโนนสูง 2 1 0 0 3
92 บ้านคำน้อย(ปทุมราชวงศา) 2 1 0 0 3
93 บ้านถ่อนดอนม่วง 2 1 0 0 3
94 บ้านหนองขอน 2 1 0 0 3
95 บ้านชูชาติ 2 0 1 0 3
96 บ้านคำแก้ว 2 0 1 0 3
97 บ้านโนนผักหวาน 2 0 0 0 2
98 บ้านโคกเลาะ 2 0 0 0 2
99 บ้านหนองแคน 2 0 0 0 2
100 บ้านเหล่าขวาว 2 0 0 0 2
101 ประชารัฐวิทยา 2 0 0 0 2
102 บ้านโคกก่องนคร 2 0 0 0 2
103 บ้านกุดสิม 2 0 0 0 2
104 บ้านคำมะโค้งหนองแฝก 2 0 0 0 2
105 บ้านสามัคคีพัฒนา 2 0 0 0 2
106 โคกศรีหนองคลอง 2 0 0 0 2
107 บ้านเจริญสามัคคี 2 0 0 0 2
108 บ้านโคกกลางเหนือ 2 0 0 0 2
109 บ้านโนนเมือง 2 0 0 0 2
110 โนนสูงโคกกลาง 2 0 0 0 2
111 วิสุทธิวงศ์ 1 3 0 0 4
112 บ้านบก 1 2 0 0 3
113 บ้านโนนงาม 1 2 0 0 3
114 ประชาสามัคคี 1 2 0 0 3
115 บ้านหนองโนสวนโคก 1 1 1 0 3
116 บ้านลือนาคำ 1 1 1 0 3
117 บ้านน้ำซับ 1 1 0 1 2
118 บ้านคำข่า 1 1 0 0 2
119 หนองไหลคึมน้อยวิทยา 1 1 0 0 2
120 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ 1 1 0 0 2
121 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์ 1 1 0 0 2
122 บ้านชะแงะ 1 1 0 0 2
123 บ้านดงบังพัฒนา 1 1 0 0 2
124 บ้านทวีผล 1 1 0 0 2
125 บ้านนาเยีย 1 1 0 0 2
126 บ้านผึ้ง 1 1 0 0 2
127 บ้านห้วยงูเหลือม 1 1 0 0 2
128 บ้านเหล่าหนาด 1 1 0 0 2
129 หนองเรือ-แก้งกฐินภูจำปา-นาคำสามัคคี (กลุ่มลำเซบาย) 1 1 0 0 2
130 อนุบาลชานุมาน 1 1 0 0 2
131 คำมะเบื่อแสงเพชร 1 0 1 0 2
132 บ้านคึมใหญ่ 1 0 1 0 2
133 บ้านดอนดู่(อ.เมือง) 1 0 1 0 2
134 บ้านตาด 1 0 1 0 2
135 บ้านถ่อนใหญ่ 1 0 1 0 2
136 หัวดงหนองคลอง 1 0 1 0 2
137 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา 1 0 0 0 1
138 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด 1 0 0 0 1
139 บ้านหัวภู 1 0 0 0 1
140 หนองนาเทิงโนนผึ้ง 1 0 0 0 1
141 บ้านโนนกุง 1 0 0 0 1
142 บ้านไม้กลอนดอนหวาย 1 0 0 0 1
143 โคกชาดกลางท่าโพธิ์ 1 0 0 0 1
144 บ้านขุมเหล็ก 1 0 0 0 1
145 บ้านคำน้อย 1 0 0 0 1
146 บ้านชาด 1 0 0 0 1
147 บ้านดงสีโท 1 0 0 0 1
148 บ้านดอนไร่ 1 0 0 0 1
149 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 1 0 0 0 1
150 บ้านนาสะแบง 1 0 0 0 1
151 บ้านนาเมือง 1 0 0 0 1
152 บ้านนาเวียง 1 0 0 0 1
153 บ้านโคกก่ง 1 0 0 0 1
154 บ้านโคกจักจั่น 1 0 0 0 1
155 บ้านโนนดู่ 1 0 0 0 1
156 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง 0 3 1 0 4
157 ชุมชนบ้านจิกดู่ 0 3 0 1 3
158 บ้านอุ่มยางหนองดั่ง 0 2 1 1 3
159 โสกโดนคำไหลคำเตย 0 1 1 0 2
160 บ้านคำเดือย 0 1 1 0 2
161 บ้านสามัคคี 0 1 1 0 2
162 บ้านโคกช้างฮ้าย 0 1 1 0 2
163 ห้วยไร่หาดทรายมูล 0 1 1 0 2
164 ดงบังโนนจานเสาเล้า 0 1 0 0 1
165 ดอนหวายหวายตาใกล้ 0 1 0 0 1
166 นาห้วยยางสองคอน 0 1 0 0 1
167 นาแวงหนองหัวลิง 0 1 0 0 1
168 บ้านคันสูง 0 1 0 0 1
169 บ้านคำโพน 0 1 0 0 1
170 บ้านดอนชาด 0 1 0 0 1
171 บ้านบาก 0 1 0 0 1
172 บ้านฟ้าห่วน 0 1 0 0 1
173 บ้านยางช้า 0 1 0 0 1
174 บ้านวังแคน 0 1 0 0 1
175 บ้านสงยางนาตากล้า 0 1 0 0 1
176 บ้านหนองปลิง 0 1 0 0 1
177 บ้านหนองเม็ก 0 1 0 0 1
178 บ้านหินขัน 0 1 0 0 1
179 บ้านเชือก 0 1 0 0 1
180 บ้านแสนสุข 0 1 0 0 1
181 บ้านโคกสูง 0 1 0 0 1
182 บ้านโค้งอร่าม 0 1 0 0 1
183 บ้านโนนทุ่งดอนชาด 0 1 0 0 1
184 บ้านโนนสมบูรณ์ 0 1 0 0 1
185 บ้านไร่ขี 0 1 0 0 1
186 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง 0 1 0 0 1
187 สร้างนกทาดอนหวาย 0 1 0 0 1
188 หนองยอดู่ในวิทยา 0 1 0 0 1
189 เจริญวิทยา 0 1 0 0 1
190 บ้านเหล่าเลิง 0 0 1 0 1
191 บ้านท่ายางชุม 0 0 1 0 1
192 บ้านนายม 0 0 1 0 1
193 เพียงหลวง9 0 0 0 1 0
รวม 595 259 60 29 943