สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อำนาจเจริญ
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองอำนาจเจริญ 10 2 0 12 19 4 0 0 23
2 อนุบาลอำนาจเจริญ 4 3 3 10 17 3 1 0 21
3 ชุมชนไร่สีสุก 3 3 6 12 15 4 0 1 19
4 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 3 3 0 6 8 2 0 0 10
5 บ้านคำปอแก้วคำไหล 3 2 2 7 8 1 1 0 10
6 นาผือโคกกอก 3 1 1 5 7 1 0 1 8
7 อนุบาลปทุมราชวงศา 3 1 0 4 6 0 0 0 6
8 สามแยกผดุงวิทย์ 3 1 0 4 4 0 0 0 4
9 ชุมชนบ้านคำพระ 3 0 2 5 6 1 1 0 8
10 บ้านไก่คำ 3 0 1 4 11 2 3 0 16
11 ชุมชนโคกสารวิทยา 2 5 1 8 11 9 1 0 21
12 นาเจริญหนองแดง 2 4 0 6 9 0 0 0 9
13 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 2 2 4 8 13 8 1 0 22
14 บ้านหินเกิ้ง 2 2 3 7 11 3 1 0 15
15 ชุมชนบ้านน้ำปลีก 2 2 3 7 9 2 0 0 11
16 บ้านโคกพระวินัยดี 2 2 2 6 9 4 0 0 13
17 บ้านกุดปลาดุก 2 2 2 6 8 2 0 0 10
18 บ้านโพนทอง 2 2 2 6 6 4 1 0 11
19 บ้านจานลาน 2 2 1 5 9 2 0 1 11
20 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 2 1 2 5 14 3 1 0 18
21 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) 2 1 1 4 12 0 0 0 12
22 บ้านบ่อชะเนง 2 1 0 3 4 0 1 0 5
23 บ้านบุ่งเขียว 2 0 2 4 8 2 0 1 10
24 บ้านหนองแมงดา 2 0 1 3 8 1 0 3 9
25 นิคมชานุมานสงเคราะห์1 2 0 1 3 4 3 0 0 7
26 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) 2 0 0 2 4 3 0 0 7
27 ชุมชนเปือยหัวดง 1 4 1 6 11 3 3 0 17
28 บ่อบุโปโล 1 3 0 4 6 0 1 0 7
29 บ้านหนองคล้า 1 2 2 5 6 4 0 0 10
30 บ้านสร้างถ่อ 1 2 1 4 9 8 1 3 18
31 บ้านหัวตะพาน 1 2 0 3 5 2 1 0 8
32 บ้านน้ำท่วม 1 1 2 4 6 6 0 0 12
33 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 1 1 3 7 3 0 0 10
34 บ้านหนองเทา 1 1 1 3 5 0 0 0 5
35 บ้านโพนเมืองน้อย 1 1 1 3 4 3 0 0 7
36 เหล่ายางชุมสามัคคี 1 1 0 2 2 1 0 0 3
37 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ 1 0 3 4 9 7 3 0 19
38 บ้านหัวดอนขามสามัคคี 1 0 1 2 5 2 0 0 7
39 บ้านกุงชัย 1 0 1 2 3 2 1 1 6
40 บ้านเสียว 1 0 1 2 3 1 1 0 5
41 บ้านชูชาติ 1 0 1 2 2 0 1 0 3
42 บ้านโนนผักหวาน 1 0 1 2 2 0 0 0 2
43 บ้านหนองบัวสงยาง 1 0 0 1 6 1 0 0 7
44 บ้านนายูง 1 0 0 1 4 3 0 0 7
45 บ้านหนองสามสีหนองดินดำ 1 0 0 1 4 2 1 1 7
46 บ้านไร่สมบูรณ์ 1 0 0 1 4 1 0 0 5
47 พัฒนาสามัคคี 1 0 0 1 3 3 1 0 7
48 นาแต้โคกสำราญ 1 0 0 1 3 2 0 2 5
49 บ้านนาหนองใหญ่ 1 0 0 1 3 1 0 0 4
50 บ้านนาเรือง 1 0 0 1 3 1 0 0 4
51 บ้านห้วยทม 1 0 0 1 3 1 0 0 4
52 บ้านนาหมอม้า 1 0 0 1 3 0 0 4 3
53 บ้านทุ่งสว่าง 1 0 0 1 3 0 0 0 3
54 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น 1 0 0 1 2 1 0 0 3
55 บ้านโคกเลาะ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
56 บ้านหนองแคน 1 0 0 1 2 0 0 0 2
57 บ้านเหล่าขวาว 1 0 0 1 2 0 0 0 2
58 ประชารัฐวิทยา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
59 บ้านคำข่า 1 0 0 1 1 1 0 0 2
60 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
61 ชุมชนบ้านเสารีก 0 2 1 3 6 4 0 0 10
62 อาเวมารีอาอำนาจเจริญ 0 2 0 2 6 1 2 0 9
63 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) 0 2 0 2 5 0 0 0 5
64 บ้านหินสิ่ว 0 2 0 2 4 1 1 0 6
65 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี) 0 2 0 2 3 0 0 0 3
66 บ้านคำสร้างบ่อ 0 1 2 3 8 4 1 0 13
67 บ้านก่อนาดี 0 1 2 3 4 1 0 0 5
68 หนองข่าป่าหวาย 0 1 1 2 5 3 0 0 8
69 บ้านภูเขาขาม 0 1 1 2 3 0 0 0 3
70 บ้านโคกก่องนคร 0 1 1 2 2 0 0 0 2
71 บ้านนิคม 0 1 0 1 5 3 0 0 8
72 บ้านสมสะอาดเนินกุง 0 1 0 1 4 3 0 1 7
73 บ้านดงมะยางหนองนกหอ 0 1 0 1 4 2 1 0 7
74 ภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย 0 1 0 1 4 1 0 0 5
75 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร) 0 1 0 1 3 3 1 0 7
76 บ้านสว่างใต้ 0 1 0 1 3 1 0 2 4
77 บ้านหนองสะโน 0 1 0 1 3 0 1 0 4
78 บ้านคำแก้ว 0 1 0 1 2 0 1 0 3
79 บ้านกุดสิม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
80 บ้านคำมะโค้งหนองแฝก 0 1 0 1 2 0 0 0 2
81 บ้านสามัคคีพัฒนา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
82 หนองไหลคึมน้อยวิทยา 0 1 0 1 1 1 0 0 2
83 คำมะเบื่อแสงเพชร 0 1 0 1 1 0 1 0 2
84 บ้านคึมใหญ่ 0 1 0 1 1 0 1 0 2
85 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
86 บ้านหัวภู 0 1 0 1 1 0 0 0 1
87 หนองนาเทิงโนนผึ้ง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
88 บ้านหนองไฮ(อ.ปทุมราชวงศา) 0 0 3 3 6 0 0 0 6
89 บ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) 0 0 2 2 7 0 1 0 8
90 เค็งใหญ่หนองงูเหลือม 0 0 2 2 5 5 0 2 10
91 บ้านโนนค้อ 0 0 2 2 4 0 1 0 5
92 ม่วงหนองแดงหนองกะเลา 0 0 1 1 6 2 0 0 8
93 ตชด.บ้านป่าก่อ 0 0 1 1 5 1 0 0 6
94 บ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) 0 0 1 1 4 2 1 0 7
95 บ้านโนนแคน 0 0 1 1 3 3 1 0 7
96 บ้านดอนแดงนาโนน 0 0 1 1 3 1 0 0 4
97 ธันยธรณ์พิทยา2 0 0 1 1 3 0 2 1 5
98 บ้านหนองแก้ว 0 0 1 1 2 3 1 0 6
99 บ้านแยหนองแคน 0 0 1 1 2 1 0 0 3
100 บ้านโนนสูง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
101 โคกศรีหนองคลอง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
102 บ้านหนองโนสวนโคก 0 0 1 1 1 1 1 0 3
103 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
104 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
105 บ้านชะแงะ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
106 บ้านโนนกุง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
107 บ้านไม้กลอนดอนหวาย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
108 โคกชาดกลางท่าโพธิ์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
109 อนุบาลเสนางคนิคม 0 0 0 0 5 0 0 0 5
110 บ้านหินกอง (บ้านนามน) 0 0 0 0 4 4 1 0 9
111 บ้านเวียงหลวง 0 0 0 0 4 0 0 0 4
112 ธันยธรณ์พิทยา 0 0 0 0 3 5 0 1 8
113 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 2 4 0 0 6
114 บ้านโสกใหญ่ 0 0 0 0 2 3 0 0 5
115 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) 0 0 0 0 2 2 0 0 4
116 ดงแสนแก้วดงสำราญ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
117 บ้านคำย่านาง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
118 บ้านดอนหมู 0 0 0 0 2 2 0 0 4
119 บ้านคำน้อย(ปทุมราชวงศา) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
120 บ้านถ่อนดอนม่วง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
121 บ้านหนองขอน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
122 บ้านเจริญสามัคคี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
123 บ้านโคกกลางเหนือ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
124 บ้านโนนเมือง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
125 โนนสูงโคกกลาง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
126 วิสุทธิวงศ์ 0 0 0 0 1 3 0 0 4
127 บ้านบก 0 0 0 0 1 2 0 0 3
128 บ้านโนนงาม 0 0 0 0 1 2 0 0 3
129 ประชาสามัคคี 0 0 0 0 1 2 0 0 3
130 บ้านลือนาคำ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
131 บ้านน้ำซับ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
132 บ้านดงบังพัฒนา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
133 บ้านทวีผล 0 0 0 0 1 1 0 0 2
134 บ้านนาเยีย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
135 บ้านผึ้ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
136 บ้านห้วยงูเหลือม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
137 บ้านเหล่าหนาด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
138 หนองเรือ-แก้งกฐินภูจำปา-นาคำสามัคคี (กลุ่มลำเซบาย) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
139 อนุบาลชานุมาน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
140 บ้านดอนดู่(อ.เมือง) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
141 บ้านตาด 0 0 0 0 1 0 1 0 2
142 บ้านถ่อนใหญ่ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
143 หัวดงหนองคลอง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
144 บ้านขุมเหล็ก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
145 บ้านคำน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
146 บ้านชาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
147 บ้านดงสีโท 0 0 0 0 1 0 0 0 1
148 บ้านดอนไร่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
149 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
150 บ้านนาสะแบง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
151 บ้านนาเมือง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
152 บ้านนาเวียง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
153 บ้านโคกก่ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
154 บ้านโคกจักจั่น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
155 บ้านโนนดู่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
156 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง 0 0 0 0 0 3 1 0 4
157 ชุมชนบ้านจิกดู่ 0 0 0 0 0 3 0 1 3
158 บ้านอุ่มยางหนองดั่ง 0 0 0 0 0 2 1 1 3
159 โสกโดนคำไหลคำเตย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
160 บ้านคำเดือย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
161 บ้านสามัคคี 0 0 0 0 0 1 1 0 2
162 บ้านโคกช้างฮ้าย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
163 ห้วยไร่หาดทรายมูล 0 0 0 0 0 1 1 0 2
164 ดงบังโนนจานเสาเล้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
165 ดอนหวายหวายตาใกล้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
166 นาห้วยยางสองคอน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
167 นาแวงหนองหัวลิง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
168 บ้านคันสูง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
169 บ้านคำโพน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
170 บ้านดอนชาด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
171 บ้านบาก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
172 บ้านฟ้าห่วน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
173 บ้านยางช้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
174 บ้านวังแคน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
175 บ้านสงยางนาตากล้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
176 บ้านหนองปลิง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
177 บ้านหนองเม็ก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
178 บ้านหินขัน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
179 บ้านเชือก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
180 บ้านแสนสุข 0 0 0 0 0 1 0 0 1
181 บ้านโคกสูง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
182 บ้านโค้งอร่าม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
183 บ้านโนนทุ่งดอนชาด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
184 บ้านโนนสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
185 บ้านไร่ขี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
186 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
187 สร้างนกทาดอนหวาย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
188 หนองยอดู่ในวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
189 เจริญวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
190 บ้านเหล่าเลิง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
191 บ้านท่ายางชุม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
192 บ้านนายม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
193 เพียงหลวง9 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 104 92 91 287 595 259 60 29 914