หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ห้องประชุม 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ห้องประชุม 5 พ.ย. 2558 09.00-17.00 น.
-
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ห้องประชุม 5 พ.ย. 2558 09.00-17.00 น.
-
4 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ห้องประชุม 6 พ.ย. 2558 09.00-16.00 น.
-
5 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ห้องประชุม 6 พ.ย. 2558 09.00-16.00 น.
-


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณเสนอ รัมพณีนิล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทรศัพท์ 08 0461 9453 facebook : boy arom d , ID line : 0804619453
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]