หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ อาคาร 2 (อำนวยการ) ห้อง คอมพิวเตอร์ 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ อาคาร 2 (อำนวยการ) ห้อง คอมพิวเตอร์ 6 พ.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ อาคาร 1 ห้อง ห้อง ป.4 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ ห้องสมุด 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ อาคาร 1 ห้อง ป. 4 6 พ.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณเสนอ รัมพณีนิล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทรศัพท์ 08 0461 9453 facebook : boy arom d , ID line : 0804619453
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]