หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. บึงกาฬ

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 55 40 76.92% 10 19.23% 2 3.85% 0 0% 52
2 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 42 35 83.33% 5 11.9% 2 4.76% 0 0% 42
3 โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 43 31 75.61% 8 19.51% 0 0% 2 4.88% 41
4 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 33 27 87.1% 1 3.23% 3 9.68% 0 0% 31
5 โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 34 26 83.87% 5 16.13% 0 0% 0 0% 31
6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 27 21 80.77% 4 15.38% 0 0% 1 3.85% 26
7 โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 22 21 95.45% 1 4.55% 0 0% 0 0% 22
8 โรงเรียนบ้านนาแสง 23 20 86.96% 2 8.7% 1 4.35% 0 0% 23
9 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา 23 20 86.96% 2 8.7% 0 0% 1 4.35% 23
10 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 26 20 83.33% 1 4.17% 3 12.5% 0 0% 24
11 โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ 28 19 67.86% 7 25% 1 3.57% 1 3.57% 28
12 โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 25 18 75% 5 20.83% 1 4.17% 0 0% 24
13 โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม 22 18 85.71% 3 14.29% 0 0% 0 0% 21
14 โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด 24 18 81.82% 1 4.55% 3 13.64% 0 0% 22
15 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ๒๙) 18 17 94.44% 1 5.56% 0 0% 0 0% 18
16 โรงเรียนบ้านนาสะแบง 32 16 59.26% 7 25.93% 4 14.81% 0 0% 27
17 โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 18 16 88.89% 1 5.56% 1 5.56% 0 0% 18
18 โรงเรียนบ้านหัวแฮต 20 15 78.95% 3 15.79% 1 5.26% 0 0% 19
19 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 20 15 78.95% 3 15.79% 0 0% 1 5.26% 19
20 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ 18 15 83.33% 3 16.67% 0 0% 0 0% 18
21 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 17 15 93.75% 0 0% 1 6.25% 0 0% 16
22 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 20 14 73.68% 5 26.32% 0 0% 0 0% 19
23 โรงเรียนบ้านท่าสีไค 20 14 73.68% 2 10.53% 2 10.53% 1 5.26% 19
24 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 15 14 93.33% 0 0% 1 6.67% 0 0% 15
25 โรงเรียนอนุบาลเซกา 17 14 93.33% 0 0% 0 0% 1 6.67% 15
26 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 20 13 76.47% 3 17.65% 1 5.88% 0 0% 17
27 โรงเรียนบ้านคำไผ่ 20 13 72.22% 3 16.67% 0 0% 2 11.11% 18
28 โรงเรียนอนุบาลรัชดา 15 13 86.67% 1 6.67% 0 0% 1 6.67% 15
29 โรงเรียนบ้านนาต้อง 17 13 92.86% 0 0% 1 7.14% 0 0% 14
30 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 18 12 70.59% 4 23.53% 0 0% 1 5.88% 17
31 โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ 18 12 75% 3 18.75% 0 0% 1 6.25% 16
32 โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 16 12 85.71% 2 14.29% 0 0% 0 0% 14
33 โรงเรียนบ้านนาทราย 14 12 92.31% 1 7.69% 0 0% 0 0% 13
34 โรงเรียนบ้านหนองหมู 14 12 85.71% 0 0% 1 7.14% 1 7.14% 14
35 โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง 16 11 73.33% 4 26.67% 0 0% 0 0% 15
36 โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา 19 11 68.75% 3 18.75% 1 6.25% 1 6.25% 16
37 โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ 17 11 73.33% 2 13.33% 2 13.33% 0 0% 15
38 โรงเรียนสิริภัทรวิทยา 14 11 78.57% 2 14.29% 1 7.14% 0 0% 14
39 โรงเรียนบ้านนาดง 14 11 84.62% 2 15.38% 0 0% 0 0% 13
40 โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ 14 11 78.57% 1 7.14% 2 14.29% 0 0% 14
41 โรงเรียนบ้านนากั้ง 20 10 52.63% 7 36.84% 1 5.26% 1 5.26% 19
42 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด 14 10 71.43% 3 21.43% 1 7.14% 0 0% 14
43 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 38 10 76.92% 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 13
44 โรงเรียนบ้านหนองพันทา 17 9 60% 5 33.33% 1 6.67% 0 0% 15
45 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 14 9 64.29% 4 28.57% 0 0% 1 7.14% 14
46 โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง 14 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
47 โรงเรียนบ้านโนนสวาง 12 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
48 โรงเรียนบ้านนาซาว 13 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
49 โรงเรียนบ้านสามหนอง 10 9 90% 0 0% 1 10% 0 0% 10
50 โรงเรียนบึงกาฬพิทักษ์ศึกษา 10 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
51 โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ 13 8 61.54% 3 23.08% 2 15.38% 0 0% 13
52 โรงเรียนบ้านนาอ่าง 14 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
53 โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม 12 8 66.67% 3 25% 0 0% 1 8.33% 12
54 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 12 8 66.67% 3 25% 0 0% 1 8.33% 12
55 โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง 12 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
56 โรงเรียนบ้านนาสิงห์ 13 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
57 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (บึงกาฬ) 11 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
58 โรงเรียนบ้านดงบัง 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
59 โรงเรียนเลิดสิน 11 8 80% 1 10% 0 0% 1 10% 10
60 โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย 9 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
61 โรงเรียนโสกก่ามนาตาไก้ 9 8 88.89% 0 0% 0 0% 1 11.11% 9
62 โรงเรียนบ้านดอนเสียด 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
63 โรงเรียนบ้านนาขาม (ศรีชมภู) 11 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
64 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 11 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
65 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 10 7 70% 1 10% 2 20% 0 0% 10
66 โรงเรียนบ้านทองสาย 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
67 โรงเรียนบ้านโนนยางคำ 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
68 โรงเรียนบ้านโนนสำราญยางเรียน 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
69 โรงเรียนชุมชนบ้านตูม 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
70 โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
71 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
72 โรงเรียนบ้านห้วยสามยอดเทวกุล 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
73 โรงเรียนท่าไร่วิทยา 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
74 โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
75 โรงเรียนอนุบาลกมลวรรณ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
76 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
77 โรงเรียนอนุบาลปากคาด 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
78 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 8 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
79 โรงเรียนบ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
80 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้ง 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
81 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า 11 5 50% 5 50% 0 0% 0 0% 10
82 โรงเรียนอนุบาลจินตนาปัญญาเลิศ 10 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
83 โรงเรียนบ้านนาคำ 11 5 50% 3 30% 0 0% 2 20% 10
84 โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง 14 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
85 โรงเรียนบ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย 9 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
86 โรงเรียนชุมชนสมสนุก 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
87 โรงเรียนบ้านคำบอน 20 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
88 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
89 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
90 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
91 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 7 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
92 โรงเรียนบ้านคลองเค็ม 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
93 โรงเรียนบ้านศรีนาวา 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
94 โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
95 โรงเรียนบ้านห้วยลึก ( ศรีวิไล ) 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
96 โรงเรียนบ้านบัวโคก 10 4 40% 5 50% 1 10% 0 0% 10
97 โรงเรียนบ้านหนองจิก 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
98 โรงเรียนบ้านกุดสิม 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
99 โรงเรียนบ้านห้วยเซือมใต้ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
100 โรงเรียนบ้านโคกสวาง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
101 โรงเรียนบ้านเหล่าถาวร 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
102 โรงเรียนบ้านตาลเดี่ยว 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
103 โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
104 โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
105 โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
106 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
107 โรงเรียนบ้านแสงอรุณ 7 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
108 โรงเรียนบ้านหนองยาว 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
109 โรงเรียนบ้านนาคำแคน 8 3 37.5% 4 50% 0 0% 1 12.5% 8
110 โรงเรียนจินตนาปัญญาเลิศ 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
111 โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
112 โรงเรียนบ้านพันลำ "เจริญวิทยา" 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
113 โรงเรียนบ้านศรีชมภู 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
114 โรงเรียนบ้านไคสี 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
115 โรงเรียนโคกบริการสันกำแพง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
116 โรงเรียนบ้านท่าคำรวม 6 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
117 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๑ 8 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
118 โรงเรียนบ้านชุมภูทอง 6 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
119 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
120 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
121 โรงเรียนธเนตรวิทยา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
122 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
123 โรงเรียนบ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
124 โรงเรียนบ้านสะง้อ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
125 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
126 โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
127 โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
128 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
129 โรงเรียนโนนเหมือดแอ่ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
130 โรงเรียนบ้านดงสว่าง 8 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
131 โรงเรียนบ้านซำบอน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
132 โรงเรียนบ้านถ้ำเจริญ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
133 โรงเรียนบ้านหาดแฮ่ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
134 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
135 โรงเรียนบ้านเหล่าคาม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
136 โรงเรียนบ้านโคกหนองลาด 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
137 โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
138 โรงเรียนหนองจิก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
139 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
140 โรงเรียนบ้านดงโทน 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
141 โรงเรียนอนุบาลวิภาวี 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
142 โรงเรียนบ้านดอนปอ 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
143 โรงเรียนบ้านท่าดอกคำ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
144 โรงเรียนบ้านโคกนิยม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
145 โรงเรียนโนนสาสวรรค์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
146 โรงเรียนบ้านท่าสะอาด 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
147 โรงเรียนบ้านนาขาม 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
148 โรงเรียนบ้านดาลบังบด 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
149 โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
150 โรงเรียนบ้านดงชมภู 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
151 โรงเรียนบ้านนาจาน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
152 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
153 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
154 โรงเรียนบ้านโนน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
155 โรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
156 โรงเรียนบ้านโสกบง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
157 โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
158 โรงเรียนโคกสำราญพรสวรรค์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
159 โรงเรียนบ้านต้องโคกกะแซ 10 1 14.29% 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 7
160 โรงเรียนบ้านทุ่งทรายจก 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
161 โรงเรียนบ้านคำแก้วโนนสามัคคี 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
162 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
163 โรงเรียนบ้านทรัพย์วังทอง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
164 โรงเรียนบ้านท่ากกแดง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
165 โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
166 โรงเรียนแก่งอาฮง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
167 โรงเรียนบ้านคำภู 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
168 โรงเรียนบ้านซ่อมกอก 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
169 โรงเรียนบ้านนาคำนาใน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
170 โรงเรียนบ้านศรีสว่างพัฒนา 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
171 โรงเรียนบ้านท่าไคร้ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
172 โรงเรียนบ้านคำแก้ว 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
173 โรงเรียนบ้านต้องโคกกระแซ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
174 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดธรรมาธิปไตย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
175 โรงเรียนบ้านคำไชยวาล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
176 โรงเรียนบ้านดงเสียด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
177 โรงเรียนบ้านดอนแพง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
178 โรงเรียนบ้านท่าอินทร์แปลง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
179 โรงเรียนบ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
180 โรงเรียนบ้านนาป่าน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
182 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
183 โรงเรียนบ้านวังยาว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
184 โรงเรียนบ้านสร้างคำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
185 โรงเรียนบ้านหนองนาแซง ดอนเจริญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
186 โรงเรียนบ้านหนองเข็ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
187 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
188 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นท่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
189 โรงเรียนบ้านห้วยเรือ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
190 โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
191 โรงเรียนบ้านโนนจำปา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
192 โรงเรียนบ้านโนนยาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
193 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
194 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
195 โรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
196 โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
197 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
198 โรงเรียนบ้านหนองตอ 4 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
199 โรงเรียนบ้านดงกระพุงหนองนาแซง 4 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
200 โรงเรียนบ้านบ่อพนา 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
201 โรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
202 โรงเรียนบ้านคลองทิพย์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
203 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
204 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
205 โรงเรียนบ้านห้วยลึก ( โซ่พิสัย) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
206 โรงเรียนบ้านสรรเสริญ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
207 โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
208 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
209 โรงเรียนบ้านโนนประเสริฐ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
210 โรงเรียนอนุบาลเย็นจิต 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
211 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำชม ภู 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
212 โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
213 โรงเรียนบ้านหนองชัยวาน 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณเสนอ รัมพณีนิล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทรศัพท์ 08 0461 9453 facebook : boy arom d , ID line : 0804619453
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]