สรุปเหรียญรางวัล สพป. บึงกาฬ
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพรเจริญ 40 10 2 0 52
2 บ้านโป่งเปือย 35 5 2 0 42
3 ชุมชนบ้านซาง 31 8 0 2 39
4 ชุมชนบ้านโคกอุดม 27 1 3 0 31
5 บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 26 5 0 0 31
6 อนุบาลศรีวิไล 21 4 0 1 25
7 อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 21 1 0 0 22
8 บ้านนาแสง 20 2 1 0 23
9 บึงของหลงวิทยา 20 2 0 1 22
10 ประสานมิตรวิทยา 20 1 3 0 24
11 บ้านท่าไร่ไทยเจริญ 19 7 1 1 27
12 บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 18 5 1 0 24
13 บ้านหนองฮูฝอยลม 18 3 0 0 21
14 บ้านหนองโดดอนเสียด 18 1 3 0 22
15 ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ๒๙) 17 1 0 0 18
16 บ้านนาสะแบง 16 7 4 0 27
17 หนองทุ่มวิทยา 16 1 1 0 18
18 บ้านหัวแฮต 15 3 1 0 19
19 บ้านโนนสว่าง 15 3 0 1 18
20 สังวาลย์วิทย์ ๑ 15 3 0 0 18
21 บ้านหนองผักแว่น 15 0 1 0 16
22 อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 14 5 0 0 19
23 บ้านท่าสีไค 14 2 2 1 18
24 บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 14 0 1 0 15
25 อนุบาลเซกา 14 0 0 1 14
26 บ้านหนองแก่งทราย 13 3 1 0 17
27 บ้านคำไผ่ 13 3 0 2 16
28 อนุบาลรัชดา 13 1 0 1 14
29 บ้านนาต้อง 13 0 1 0 14
30 บ้านนาเจริญ 12 4 0 1 16
31 บ้านไร่สุขสันต์ 12 3 0 1 15
32 สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 12 2 0 0 14
33 บ้านนาทราย 12 1 0 0 13
34 บ้านหนองหมู 12 0 1 1 13
35 บ้านท่าส้มโฮง 11 4 0 0 15
36 บ้านนางัวสายปัญญา 11 3 1 1 15
37 บ้านท่าเชียงเครือ 11 2 2 0 15
38 สิริภัทรวิทยา 11 2 1 0 14
39 บ้านนาดง 11 2 0 0 13
40 บ้านห้วยผักขะ 11 1 2 0 14
41 บ้านนากั้ง 10 7 1 1 18
42 บ้านห้วยไม้ซอด 10 3 1 0 14
43 บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 10 2 1 0 13
44 บ้านหนองพันทา 9 5 1 0 15
45 กัลยาณิวัฒนา 2 9 4 0 1 13
46 บ้านดอนหญ้านาง 9 3 0 0 12
47 บ้านโนนสวาง 9 1 1 0 11
48 บ้านนาซาว 9 1 0 0 10
49 บ้านสามหนอง 9 0 1 0 10
50 บึงกาฬพิทักษ์ศึกษา 9 0 0 0 9
51 หอคำพิทยาสรรค์ 8 3 2 0 13
52 บ้านนาอ่าง 8 3 1 0 12
53 บ้านหนองบัวงาม 8 3 0 1 11
54 บ้านโคกกลาง 8 3 0 1 11
55 บ้านโนนแก้วโพนทอง 8 2 1 0 11
56 บ้านนาสิงห์ 8 2 0 1 10
57 บ้านโคกสะอาด (บึงกาฬ) 8 2 0 1 10
58 บ้านดงบัง 8 2 0 0 10
59 เลิดสิน 8 1 0 1 9
60 อนุบาลโซ่พิสัย 8 0 1 0 9
61 โสกก่ามนาตาไก้ 8 0 0 1 8
62 บ้านดอนเสียด 7 2 1 0 10
63 บ้านห้วยลึก 7 2 0 0 9
64 บ้านนาขาม (ศรีชมภู) 7 2 0 0 9
65 ไทยรัฐวิทยา 51 7 1 2 0 10
66 บ้านโนนยางคำ 7 1 0 0 8
67 บ้านทองสาย 7 1 0 0 8
68 บ้านโนนสำราญยางเรียน 7 1 0 0 8
69 บ้านนาเหว่อโนนอุดม 6 2 0 0 8
70 ชุมชนบ้านตูม 6 2 0 0 8
71 บ้านโนนสวรรค์ 6 2 0 0 8
72 บ้านห้วยสามยอดเทวกุล 6 1 1 0 8
73 ท่าไร่วิทยา 6 1 0 1 7
74 อนุบาลกมลวรรณ 6 1 0 0 7
75 บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 6 1 0 0 7
76 อนุบาลนวรัตน์ 6 1 0 0 7
77 อนุบาลปากคาด 6 0 1 0 7
78 อนุบาลเลิศปัญญา 6 0 0 1 6
79 บ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 6 0 0 0 6
80 ชุมชนบ้านหนองหิ้ง 6 0 0 0 6
81 อนุบาลบุ่งคล้า 5 5 0 0 10
82 อนุบาลจินตนาปัญญาเลิศ 5 3 1 0 9
83 บ้านนาคำ 5 3 0 2 8
84 บ้านเหล่าทองหลาง 5 3 0 0 8
85 ชุมชนสมสนุก 5 2 0 1 7
86 บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย 5 2 0 1 7
87 บ้านคำบอน 5 2 0 0 7
88 บ้านนาสวรรค์ 5 1 0 0 6
89 มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 5 1 0 0 6
90 บ้านใหม่สามัคคี 5 1 0 0 6
91 บ้านโคกสะอาด 5 0 1 0 6
92 บ้านศรีนาวา 5 0 0 0 5
93 บ้านห้วยก้านเหลือง 5 0 0 0 5
94 บ้านคลองเค็ม 5 0 0 0 5
95 บ้านห้วยลึก ( ศรีวิไล ) 5 0 0 0 5
96 บ้านบัวโคก 4 5 1 0 10
97 บ้านหนองจิก 4 2 1 0 7
98 บ้านกุดสิม 4 2 0 0 6
99 บ้านห้วยเซือมใต้ 4 2 0 0 6
100 บ้านโคกสวาง 4 2 0 0 6
101 บ้านเหล่าถาวร 4 1 0 1 5
102 บ้านห้วยเซือมเหนือ 4 1 0 0 5
103 บ้านตาลเดี่ยว 4 1 0 0 5
104 หนองแสงประชาสรรค์ 4 1 0 0 5
105 บ้านบึงกาฬ 4 0 1 1 5
106 บ้านโคกสว่าง 4 0 0 1 4
107 บ้านหนองยาว 4 0 0 0 4
108 บ้านแสงอรุณ 4 0 0 0 4
109 บ้านนาคำแคน 3 4 0 1 7
110 จินตนาปัญญาเลิศ 3 2 1 0 6
111 บ้านท่าศรีชมชื่น 3 2 0 0 5
112 บ้านพันลำ "เจริญวิทยา" 3 2 0 0 5
113 บ้านศรีชมภู 3 2 0 0 5
114 บ้านไคสี 3 1 1 0 5
115 โคกบริการสันกำแพง 3 1 1 0 5
116 บ้านท่าคำรวม 3 1 0 1 4
117 บ้านสะง้อ 3 1 0 0 4
118 บ้านชุมภูทอง 3 1 0 0 4
119 บ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 3 1 0 0 4
120 กัลยาณิวัฒนา ๒ 3 1 0 0 4
121 ธเนตรวิทยา 3 1 0 0 4
122 สันติสุขเจริญราษฎร์ 3 1 0 0 4
123 บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง 3 1 0 0 4
124 ไทยรัฐวิทยา ๕๑ 3 1 0 0 4
125 บ้านหนองหัวช้าง 3 1 0 0 4
126 บ้านขามเปี้ย 3 1 0 0 4
127 โนนเหมือดแอ่ 3 0 0 1 3
128 บ้านโนนม่วง 3 0 0 1 3
129 บ้านท่ากกต้อง 3 0 0 1 3
130 บ้านดงสว่าง 3 0 0 0 3
131 บ้านซำบอน 3 0 0 0 3
132 บ้านโคกหนองลาด 3 0 0 0 3
133 บ้านห้วยทราย 3 0 0 0 3
134 บ้านไร่โนนสำราญ 3 0 0 0 3
135 บ้านถ้ำเจริญ 3 0 0 0 3
136 บ้านหาดแฮ่ 3 0 0 0 3
137 บ้านเหล่าคาม 3 0 0 0 3
138 หนองจิก 3 0 0 0 3
139 บ้านหนองบัวแดง 2 2 0 1 4
140 อนุบาลวิภาวี 2 2 0 0 4
141 บ้านดงโทน 2 2 0 0 4
142 บ้านโคกนิยม 2 1 0 0 3
143 โนนสาสวรรค์ 2 1 0 0 3
144 บ้านดอนปอ 2 1 0 0 3
145 บ้านท่าดอกคำ 2 1 0 0 3
146 บ้านท่าสะอาด 2 0 0 1 2
147 บ้านหนองจันทน์ 2 0 0 0 2
148 โคกสำราญพรสวรรค์ 2 0 0 0 2
149 บ้านนาขาม 2 0 0 0 2
150 บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 2 0 0 0 2
151 บ้านโสกโพธิ์โสกพอก 2 0 0 0 2
152 บ้านดาลบังบด 2 0 0 0 2
153 บ้านดงชมภู 2 0 0 0 2
154 บ้านนาจาน 2 0 0 0 2
155 บ้านเหล่าใหญ่ 2 0 0 0 2
156 บ้านโนน 2 0 0 0 2
157 บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ 2 0 0 0 2
158 บ้านโสกบง 2 0 0 0 2
159 บ้านต้องโคกกะแซ 1 4 1 1 6
160 บ้านทุ่งทรายจก 1 3 0 0 4
161 บ้านคำแก้วโนนสามัคคี 1 1 0 0 2
162 ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา 1 1 0 0 2
163 บ้านทรัพย์วังทอง 1 1 0 0 2
164 บ้านท่ากกแดง 1 1 0 0 2
165 บ้านห้วยเล็บมือ 1 1 0 0 2
166 แก่งอาฮง 1 1 0 0 2
167 บ้านซ่อมกอก 1 0 1 0 2
168 บ้านคำภู 1 0 1 0 2
169 บ้านนาคำนาใน 1 0 1 0 2
170 บ้านศรีสว่างพัฒนา 1 0 0 2 1
171 บ้านท่าไคร้ 1 0 0 1 1
172 บ้านท่าอินทร์แปลง 1 0 0 0 1
173 บ้านพรสวรรค์ 1 0 0 0 1
174 บ้านไทรงามโนนภูดิน 1 0 0 0 1
175 หนองสิมโนนสวรรค์ 1 0 0 0 1
176 อนุบาลบัณฑิตอักษร 1 0 0 0 1
177 บ้านใหม่ศรีชมภู 1 0 0 0 1
178 บ้านต้องโคกกระแซ 1 0 0 0 1
179 บ้านคำแก้ว 1 0 0 0 1
180 การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดธรรมาธิปไตย 1 0 0 0 1
181 บ้านคำไชยวาล 1 0 0 0 1
182 บ้านดงเสียด 1 0 0 0 1
183 บ้านดอนแพง 1 0 0 0 1
184 บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม 1 0 0 0 1
185 บ้านนาป่าน 1 0 0 0 1
186 บ้านป่าไร่โนนม่วง 1 0 0 0 1
187 บ้านวังยาว 1 0 0 0 1
188 บ้านสร้างคำ 1 0 0 0 1
189 บ้านหนองนาแซง ดอนเจริญ 1 0 0 0 1
190 บ้านหนองเข็ง 1 0 0 0 1
191 บ้านหนองเดิ่นทุ่ง 1 0 0 0 1
192 บ้านหนองเดิ่นท่า 1 0 0 0 1
193 บ้านห้วยเรือ 1 0 0 0 1
194 บ้านเหล่าหนองยาง 1 0 0 0 1
195 บ้านโนนจำปา 1 0 0 0 1
196 บ้านโนนยาง 1 0 0 0 1
197 บ้านใหม่ศรีชมภู 1 0 0 0 1
198 บ้านหนองตอ 0 3 0 1 3
199 บ้านดงกระพุงหนองนาแซง 0 2 0 0 2
200 บ้านบ่อพนา 0 1 2 0 3
201 บ้านนาเจริญวิทยา 0 1 1 0 2
202 บ้านคลองทิพย์ 0 1 0 0 1
203 บ้านท่าโพธิ์ 0 1 0 0 1
204 บ้านหนองผักแว่น 0 1 0 0 1
205 บ้านห้วยลึก ( โซ่พิสัย) 0 1 0 0 1
206 บ้านสรรเสริญ 0 0 1 0 1
207 บ้านห้วยคอม 0 0 1 0 1
208 บ้านหนองบัวน้อย 0 0 0 1 0
209 บ้านโนนประเสริฐ 0 0 0 1 0
210 อนุบาลเย็นจิต 0 0 0 1 0
211 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำชม ภู 0 0 0 0 0
212 บ้านท่าสวาทท่าลี่ 0 0 0 0 0
213 บ้านหนองชัยวาน 0 0 0 0 0
รวม 1,275 278 68 47 1,668