สรุปเหรียญรางวัล สพป. บึงกาฬ
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านซาง 31 8 0 2 39
2 อนุบาลพรเจริญ 30 8 1 0 39
3 ชุมชนบ้านโคกอุดม 27 1 3 0 31
4 บ้านโป่งเปือย 23 5 1 0 29
5 บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 21 5 0 0 26
6 บ้านนาแสง 20 2 1 0 23
7 บ้านท่าไร่ไทยเจริญ 19 7 1 1 27
8 อนุบาลศรีวิไล 19 4 0 0 23
9 บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 18 5 1 0 24
10 บ้านหนองฮูฝอยลม 18 3 0 0 21
11 อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 18 1 0 0 19
12 ประสานมิตรวิทยา 17 1 3 0 21
13 หนองทุ่มวิทยา 16 1 1 0 18
14 บ้านหนองโดดอนเสียด 15 1 3 0 19
15 บึงของหลงวิทยา 15 1 0 1 16
16 บ้านหัวแฮต 14 3 1 0 18
17 สังวาลย์วิทย์ ๑ 14 3 0 0 17
18 บ้านท่าสีไค 14 2 2 1 18
19 บ้านนาสะแบง 13 5 2 0 20
20 บ้านหนองแก่งทราย 13 3 1 0 17
21 อนุบาลรัชดา 13 1 0 1 14
22 บ้านนาต้อง 13 0 1 0 14
23 บ้านคำไผ่ 12 3 0 2 15
24 บ้านนาเจริญ 12 1 0 1 13
25 บ้านหนองหมู 12 0 1 1 13
26 บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 12 0 1 0 13
27 บ้านโนนสว่าง 11 3 0 1 14
28 บ้านท่าเชียงเครือ 11 2 2 0 15
29 บ้านห้วยผักขะ 11 1 2 0 14
30 อนุบาลเซกา 11 0 0 1 11
31 บ้านนากั้ง 10 7 1 1 18
32 อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 10 4 0 0 14
33 บ้านห้วยไม้ซอด 10 3 1 0 14
34 สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 10 2 0 0 12
35 บ้านหนองผักแว่น 10 0 1 0 11
36 บ้านดอนหญ้านาง 9 3 0 0 12
37 บ้านโนนสวาง 9 1 1 0 11
38 บ้านนาซาว 9 1 0 0 10
39 บ้านสามหนอง 9 0 1 0 10
40 บึงกาฬพิทักษ์ศึกษา 9 0 0 0 9
41 หอคำพิทยาสรรค์ 8 3 2 0 13
42 บ้านโคกกลาง 8 3 0 1 11
43 บ้านนาสิงห์ 8 2 0 1 10
44 บ้านดงบัง 8 2 0 0 10
45 บ้านหนองพันทา 8 1 1 0 10
46 เลิดสิน 8 1 0 1 9
47 บ้านไร่สุขสันต์ 8 1 0 1 9
48 บ้านท่าส้มโฮง 7 4 0 0 11
49 บ้านนาอ่าง 7 3 1 0 11
50 บ้านนางัวสายปัญญา 7 2 1 1 10
51 บ้านดอนเสียด 7 2 1 0 10
52 บ้านห้วยลึก 7 2 0 0 9
53 บ้านนาขาม (ศรีชมภู) 7 2 0 0 9
54 บ้านนาดง 7 2 0 0 9
55 บ้านโนนยางคำ 7 1 0 0 8
56 บ้านโนนสำราญยางเรียน 7 1 0 0 8
57 อนุบาลโซ่พิสัย 7 0 1 0 8
58 บ้านนาทราย 7 0 0 0 7
59 ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ๒๙) 7 0 0 0 7
60 บ้านหนองบัวงาม 6 2 0 1 8
61 บ้านนาเหว่อโนนอุดม 6 2 0 0 8
62 บ้านโนนสวรรค์ 6 2 0 0 8
63 ไทยรัฐวิทยา 51 6 1 2 0 9
64 บ้านห้วยสามยอดเทวกุล 6 1 1 0 8
65 ท่าไร่วิทยา 6 1 0 1 7
66 บ้านโคกสะอาด (บึงกาฬ) 6 1 0 1 7
67 อนุบาลกมลวรรณ 6 1 0 0 7
68 บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 6 1 0 0 7
69 อนุบาลนวรัตน์ 6 1 0 0 7
70 อนุบาลเลิศปัญญา 6 0 0 1 6
71 บ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 6 0 0 0 6
72 ชุมชนบ้านหนองหิ้ง 6 0 0 0 6
73 อนุบาลบุ่งคล้า 5 5 0 0 10
74 อนุบาลจินตนาปัญญาเลิศ 5 3 1 0 9
75 บ้านนาคำ 5 3 0 2 8
76 ชุมชนสมสนุก 5 2 0 1 7
77 บ้านคำบอน 5 2 0 0 7
78 สิริภัทรวิทยา 5 2 0 0 7
79 บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 5 1 1 0 7
80 บ้านนาสวรรค์ 5 1 0 0 6
81 มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 5 1 0 0 6
82 บ้านใหม่สามัคคี 5 1 0 0 6
83 บ้านศรีนาวา 5 0 0 0 5
84 บ้านคลองเค็ม 5 0 0 0 5
85 บ้านห้วยลึก ( ศรีวิไล ) 5 0 0 0 5
86 บ้านบัวโคก 4 5 1 0 10
87 กัลยาณิวัฒนา 2 4 4 0 1 8
88 บ้านหนองจิก 4 2 1 0 7
89 บ้านห้วยเซือมใต้ 4 2 0 0 6
90 บ้านโคกสวาง 4 2 0 0 6
91 บ้านเหล่าถาวร 4 1 0 1 5
92 บ้านตาลเดี่ยว 4 1 0 0 5
93 บ้านโคกสะอาด 4 0 1 0 5
94 โสกก่ามนาตาไก้ 4 0 0 1 4
95 บ้านโคกสว่าง 4 0 0 1 4
96 บ้านหนองยาว 4 0 0 0 4
97 บ้านทองสาย 4 0 0 0 4
98 บ้านแสงอรุณ 4 0 0 0 4
99 บ้านนาคำแคน 3 4 0 1 7
100 บ้านท่าศรีชมชื่น 3 2 0 0 5
101 บ้านกุดสิม 3 2 0 0 5
102 บ้านเหล่าทองหลาง 3 2 0 0 5
103 บ้านโนนแก้วโพนทอง 3 2 0 0 5
104 จินตนาปัญญาเลิศ 3 2 0 0 5
105 บ้านพันลำ "เจริญวิทยา" 3 2 0 0 5
106 บ้านศรีชมภู 3 2 0 0 5
107 โคกบริการสันกำแพง 3 1 1 0 5
108 บ้านชุมภูทอง 3 1 0 0 4
109 บ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 3 1 0 0 4
110 บ้านห้วยเซือมเหนือ 3 1 0 0 4
111 สันติสุขเจริญราษฎร์ 3 1 0 0 4
112 บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง 3 1 0 0 4
113 ไทยรัฐวิทยา ๕๑ 3 1 0 0 4
114 บ้านหนองหัวช้าง 3 1 0 0 4
115 บ้านขามเปี้ย 3 1 0 0 4
116 บ้านบึงกาฬ 3 0 1 0 4
117 บ้านโนนม่วง 3 0 0 1 3
118 บ้านท่ากกต้อง 3 0 0 1 3
119 บ้านดงสว่าง 3 0 0 0 3
120 บ้านซำบอน 3 0 0 0 3
121 บ้านโคกหนองลาด 3 0 0 0 3
122 บ้านห้วยก้านเหลือง 3 0 0 0 3
123 บ้านห้วยทราย 3 0 0 0 3
124 บ้านไร่โนนสำราญ 3 0 0 0 3
125 บ้านถ้ำเจริญ 3 0 0 0 3
126 บ้านหาดแฮ่ 3 0 0 0 3
127 บ้านเหล่าคาม 3 0 0 0 3
128 หนองจิก 3 0 0 0 3
129 บ้านหนองบัวแดง 2 2 0 1 4
130 อนุบาลวิภาวี 2 2 0 0 4
131 ชุมชนบ้านตูม 2 2 0 0 4
132 บ้านท่าคำรวม 2 1 0 1 3
133 บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย 2 1 0 1 3
134 บ้านโคกนิยม 2 1 0 0 3
135 บ้านสะง้อ 2 1 0 0 3
136 โนนสาสวรรค์ 2 1 0 0 3
137 บ้านดอนปอ 2 1 0 0 3
138 กัลยาณิวัฒนา ๒ 2 1 0 0 3
139 บ้านดงโทน 2 1 0 0 3
140 บ้านท่าดอกคำ 2 1 0 0 3
141 บ้านไคสี 2 1 0 0 3
142 อนุบาลปากคาด 2 0 1 0 3
143 บ้านท่าสะอาด 2 0 0 1 2
144 บ้านหนองจันทน์ 2 0 0 0 2
145 โคกสำราญพรสวรรค์ 2 0 0 0 2
146 บ้านนาขาม 2 0 0 0 2
147 บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 2 0 0 0 2
148 บ้านโสกโพธิ์โสกพอก 2 0 0 0 2
149 บ้านดาลบังบด 2 0 0 0 2
150 บ้านดงชมภู 2 0 0 0 2
151 บ้านเหล่าใหญ่ 2 0 0 0 2
152 บ้านโนน 2 0 0 0 2
153 บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ 2 0 0 0 2
154 บ้านโสกบง 2 0 0 0 2
155 บ้านต้องโคกกะแซ 1 4 1 1 6
156 บ้านทุ่งทรายจก 1 3 0 0 4
157 บ้านคำแก้วโนนสามัคคี 1 1 0 0 2
158 ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา 1 1 0 0 2
159 ธเนตรวิทยา 1 1 0 0 2
160 บ้านทรัพย์วังทอง 1 1 0 0 2
161 บ้านท่ากกแดง 1 1 0 0 2
162 บ้านห้วยเล็บมือ 1 1 0 0 2
163 แก่งอาฮง 1 1 0 0 2
164 บ้านซ่อมกอก 1 0 1 0 2
165 บ้านคำภู 1 0 1 0 2
166 บ้านนาคำนาใน 1 0 1 0 2
167 บ้านศรีสว่างพัฒนา 1 0 0 2 1
168 โนนเหมือดแอ่ 1 0 0 1 1
169 บ้านพรสวรรค์ 1 0 0 0 1
170 หนองสิมโนนสวรรค์ 1 0 0 0 1
171 อนุบาลบัณฑิตอักษร 1 0 0 0 1
172 บ้านใหม่ศรีชมภู 1 0 0 0 1
173 บ้านต้องโคกกระแซ 1 0 0 0 1
174 บ้านท่าไคร้ 1 0 0 0 1
175 บ้านคำแก้ว 1 0 0 0 1
176 การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดธรรมาธิปไตย 1 0 0 0 1
177 บ้านคำไชยวาล 1 0 0 0 1
178 บ้านดงเสียด 1 0 0 0 1
179 บ้านดอนแพง 1 0 0 0 1
180 บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม 1 0 0 0 1
181 บ้านนาจาน 1 0 0 0 1
182 บ้านนาป่าน 1 0 0 0 1
183 บ้านป่าไร่โนนม่วง 1 0 0 0 1
184 บ้านวังยาว 1 0 0 0 1
185 บ้านสร้างคำ 1 0 0 0 1
186 บ้านหนองเข็ง 1 0 0 0 1
187 บ้านหนองเดิ่นทุ่ง 1 0 0 0 1
188 บ้านหนองเดิ่นท่า 1 0 0 0 1
189 บ้านห้วยเรือ 1 0 0 0 1
190 บ้านเหล่าหนองยาง 1 0 0 0 1
191 บ้านโนนจำปา 1 0 0 0 1
192 บ้านโนนยาง 1 0 0 0 1
193 บ้านใหม่ศรีชมภู 1 0 0 0 1
194 หนองแสงประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
195 บ้านหนองตอ 0 3 0 1 3
196 บ้านดงกระพุงหนองนาแซง 0 2 0 0 2
197 บ้านบ่อพนา 0 1 2 0 3
198 บ้านนาเจริญวิทยา 0 1 1 0 2
199 บ้านคลองทิพย์ 0 1 0 0 1
200 บ้านท่าโพธิ์ 0 1 0 0 1
201 บ้านหนองผักแว่น 0 1 0 0 1
202 บ้านห้วยลึก ( โซ่พิสัย) 0 1 0 0 1
203 บ้านสรรเสริญ 0 0 1 0 1
204 บ้านห้วยคอม 0 0 1 0 1
205 บ้านหนองบัวน้อย 0 0 0 1 0
206 บ้านโนนประเสริฐ 0 0 0 1 0
207 อนุบาลเย็นจิต 0 0 0 1 0
208 บ้านท่าสวาทท่าลี่ 0 0 0 0 0
209 บ้านหนองชัยวาน 0 0 0 0 0
รวม 1,105 252 60 44 1,461