สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. บึงกาฬ
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลศรีวิไล 7 4 3 14 21 4 0 1 25
2 อนุบาลพรเจริญ 6 5 7 18 40 10 2 0 52
3 บ้านโป่งเปือย 6 2 8 16 35 5 2 0 42
4 อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 5 2 1 8 21 1 0 0 22
5 ชุมชนบ้านซาง 5 2 0 7 31 8 0 2 39
6 บ้านนาทราย 4 4 0 8 12 1 0 0 13
7 บ้านดงบัง 4 2 1 7 8 2 0 0 10
8 บ้านนากั้ง 4 2 0 6 10 7 1 1 18
9 บ้านนาแสง 4 1 1 6 20 2 1 0 23
10 สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 4 1 1 6 12 2 0 0 14
11 หนองทุ่มวิทยา 4 1 0 5 16 1 1 0 18
12 ชุมชนบ้านโคกอุดม 3 8 1 12 27 1 3 0 31
13 ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ๒๙) 3 5 3 11 17 1 0 0 18
14 บ้านคำไผ่ 3 4 1 8 13 3 0 2 16
15 บ้านนาสะแบง 3 3 1 7 16 7 4 0 27
16 บ้านท่าส้มโฮง 3 3 1 7 11 4 0 0 15
17 บึงของหลงวิทยา 3 1 2 6 20 2 0 1 22
18 บ้านท่าสีไค 3 0 2 5 14 2 2 1 18
19 บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 2 3 3 8 14 0 1 0 15
20 บ้านหนองผักแว่น 2 2 2 6 15 0 1 0 16
21 บ้านโนนสว่าง 2 2 1 5 15 3 0 1 18
22 สังวาลย์วิทย์ ๑ 2 2 1 5 15 3 0 0 18
23 อนุบาลรัชดา 2 2 1 5 13 1 0 1 14
24 กัลยาณิวัฒนา 2 2 2 1 5 9 4 0 1 13
25 บ้านนาซาว 2 2 0 4 9 1 0 0 10
26 บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 2 1 4 7 26 5 0 0 31
27 บ้านหนองหมู 2 1 0 3 12 0 1 1 13
28 บ้านหนองแก่งทราย 2 0 3 5 13 3 1 0 17
29 บ้านโนนแก้วโพนทอง 2 0 1 3 8 2 1 0 11
30 บ้านห้วยไม้ซอด 2 0 0 2 10 3 1 0 14
31 บ้านดอนเสียด 2 0 0 2 7 2 1 0 10
32 อนุบาลปากคาด 2 0 0 2 6 0 1 0 7
33 บ้านบึงกาฬ 2 0 0 2 4 0 1 1 5
34 บึงกาฬพิทักษ์ศึกษา 1 3 4 8 9 0 0 0 9
35 บ้านนางัวสายปัญญา 1 2 1 4 11 3 1 1 15
36 บ้านนาอ่าง 1 2 0 3 8 3 1 0 12
37 บ้านห้วยลึก 1 2 0 3 7 2 0 0 9
38 บ้านสะง้อ 1 2 0 3 3 1 0 0 4
39 บ้านดงสว่าง 1 2 0 3 3 0 0 0 3
40 บ้านหนองโดดอนเสียด 1 1 5 7 18 1 3 0 22
41 บ้านท่าไร่ไทยเจริญ 1 1 3 5 19 7 1 1 27
42 บ้านหนองฮูฝอยลม 1 1 2 4 18 3 0 0 21
43 อนุบาลเซกา 1 1 2 4 14 0 0 1 14
44 บ้านโนนสวาง 1 1 1 3 9 1 1 0 11
45 เลิดสิน 1 1 1 3 8 1 0 1 9
46 บ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 1 1 1 3 6 0 0 0 6
47 บ้านไร่สุขสันต์ 1 1 0 2 12 3 0 1 15
48 บ้านหนองบัวงาม 1 1 0 2 8 3 0 1 11
49 ไทยรัฐวิทยา 51 1 1 0 2 7 1 2 0 10
50 บ้านศรีนาวา 1 1 0 2 5 0 0 0 5
51 บ้านซำบอน 1 1 0 2 3 0 0 0 3
52 บ้านนาสิงห์ 1 0 1 2 8 2 0 1 10
53 โสกก่ามนาตาไก้ 1 0 1 2 8 0 0 1 8
54 บ้านนาขาม (ศรีชมภู) 1 0 1 2 7 2 0 0 9
55 หอคำพิทยาสรรค์ 1 0 0 1 8 3 2 0 13
56 บ้านโคกสะอาด (บึงกาฬ) 1 0 0 1 8 2 0 1 10
57 ชุมชนสมสนุก 1 0 0 1 5 2 0 1 7
58 บ้านนาสวรรค์ 1 0 0 1 5 1 0 0 6
59 บ้านไคสี 1 0 0 1 3 1 1 0 5
60 บ้านชุมภูทอง 1 0 0 1 3 1 0 0 4
61 บ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 1 0 0 1 3 1 0 0 4
62 กัลยาณิวัฒนา ๒ 1 0 0 1 3 1 0 0 4
63 ธเนตรวิทยา 1 0 0 1 3 1 0 0 4
64 บ้านโคกหนองลาด 1 0 0 1 3 0 0 0 3
65 บ้านหนองบัวแดง 1 0 0 1 2 2 0 1 4
66 อนุบาลวิภาวี 1 0 0 1 2 2 0 0 4
67 บ้านโคกนิยม 1 0 0 1 2 1 0 0 3
68 บ้านหนองจันทน์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
69 โคกสำราญพรสวรรค์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
70 บ้านซ่อมกอก 1 0 0 1 1 0 1 0 2
71 บ้านท่าอินทร์แปลง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
72 บ้านพรสวรรค์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
73 บ้านไทรงามโนนภูดิน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
74 หนองสิมโนนสวรรค์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
75 อนุบาลบัณฑิตอักษร 1 0 0 1 1 0 0 0 1
76 ประสานมิตรวิทยา 0 4 4 8 20 1 3 0 24
77 อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 0 3 0 3 14 5 0 0 19
78 บ้านนาเจริญ 0 3 0 3 12 4 0 1 16
79 อนุบาลโซ่พิสัย 0 3 0 3 8 0 1 0 9
80 บ้านโนนยางคำ 0 3 0 3 7 1 0 0 8
81 บ้านนาดง 0 2 1 3 11 2 0 0 13
82 บ้านดอนหญ้านาง 0 2 1 3 9 3 0 0 12
83 บ้านนาต้อง 0 2 0 2 13 0 1 0 14
84 บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย 0 2 0 2 5 2 0 1 7
85 บ้านกุดสิม 0 2 0 2 4 2 0 0 6
86 โนนเหมือดแอ่ 0 2 0 2 3 0 0 1 3
87 บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 0 1 3 4 18 5 1 0 24
88 บ้านห้วยสามยอดเทวกุล 0 1 2 3 6 1 1 0 8
89 อนุบาลกมลวรรณ 0 1 2 3 6 1 0 0 7
90 มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 0 1 2 3 5 1 0 0 6
91 สิริภัทรวิทยา 0 1 1 2 11 2 1 0 14
92 บ้านทองสาย 0 1 1 2 7 1 0 0 8
93 บ้านนาเหว่อโนนอุดม 0 1 1 2 6 2 0 0 8
94 บ้านนาคำ 0 1 1 2 5 3 0 2 8
95 บ้านห้วยก้านเหลือง 0 1 1 2 5 0 0 0 5
96 บ้านห้วยเซือมเหนือ 0 1 1 2 4 1 0 0 5
97 บ้านหนองยาว 0 1 1 2 4 0 0 0 4
98 บ้านท่าศรีชมชื่น 0 1 1 2 3 2 0 0 5
99 บ้านนาขาม 0 1 1 2 2 0 0 0 2
100 บ้านสามหนอง 0 1 0 1 9 0 1 0 10
101 บ้านโคกกลาง 0 1 0 1 8 3 0 1 11
102 ท่าไร่วิทยา 0 1 0 1 6 1 0 1 7
103 บ้านใหม่สามัคคี 0 1 0 1 5 1 0 0 6
104 บ้านโคกสะอาด 0 1 0 1 5 0 1 0 6
105 บ้านเหล่าถาวร 0 1 0 1 4 1 0 1 5
106 สันติสุขเจริญราษฎร์ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
107 บ้านห้วยทราย 0 1 0 1 3 0 0 0 3
108 บ้านใหม่ศรีชมภู 0 1 0 1 1 0 0 0 1
109 บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 0 0 2 2 10 2 1 0 13
110 อนุบาลเลิศปัญญา 0 0 2 2 6 0 0 1 6
111 บ้านห้วยเซือมใต้ 0 0 2 2 4 2 0 0 6
112 บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง 0 0 2 2 3 1 0 0 4
113 บ้านหัวแฮต 0 0 1 1 15 3 1 0 19
114 บ้านห้วยผักขะ 0 0 1 1 11 1 2 0 14
115 บ้านหนองพันทา 0 0 1 1 9 5 1 0 15
116 บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 0 0 1 1 6 1 0 0 7
117 อนุบาลนวรัตน์ 0 0 1 1 6 1 0 0 7
118 อนุบาลบุ่งคล้า 0 0 1 1 5 5 0 0 10
119 บ้านเหล่าทองหลาง 0 0 1 1 5 3 0 0 8
120 บ้านบัวโคก 0 0 1 1 4 5 1 0 10
121 จินตนาปัญญาเลิศ 0 0 1 1 3 2 1 0 6
122 ไทยรัฐวิทยา ๕๑ 0 0 1 1 3 1 0 0 4
123 บ้านหนองหัวช้าง 0 0 1 1 3 1 0 0 4
124 บ้านโนนม่วง 0 0 1 1 3 0 0 1 3
125 บ้านไร่โนนสำราญ 0 0 1 1 3 0 0 0 3
126 โนนสาสวรรค์ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
127 บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
128 บ้านโสกโพธิ์โสกพอก 0 0 1 1 2 0 0 0 2
129 บ้านคำภู 0 0 1 1 1 0 1 0 2
130 บ้านศรีสว่างพัฒนา 0 0 1 1 1 0 0 2 1
131 บ้านท่าไคร้ 0 0 1 1 1 0 0 1 1
132 บ้านต้องโคกกระแซ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
133 บ้านท่าเชียงเครือ 0 0 0 0 11 2 2 0 15
134 บ้านโนนสำราญยางเรียน 0 0 0 0 7 1 0 0 8
135 ชุมชนบ้านตูม 0 0 0 0 6 2 0 0 8
136 บ้านโนนสวรรค์ 0 0 0 0 6 2 0 0 8
137 ชุมชนบ้านหนองหิ้ง 0 0 0 0 6 0 0 0 6
138 อนุบาลจินตนาปัญญาเลิศ 0 0 0 0 5 3 1 0 9
139 บ้านคำบอน 0 0 0 0 5 2 0 0 7
140 บ้านคลองเค็ม 0 0 0 0 5 0 0 0 5
141 บ้านห้วยลึก ( ศรีวิไล ) 0 0 0 0 5 0 0 0 5
142 บ้านหนองจิก 0 0 0 0 4 2 1 0 7
143 บ้านโคกสวาง 0 0 0 0 4 2 0 0 6
144 บ้านตาลเดี่ยว 0 0 0 0 4 1 0 0 5
145 หนองแสงประชาสรรค์ 0 0 0 0 4 1 0 0 5
146 บ้านโคกสว่าง 0 0 0 0 4 0 0 1 4
147 บ้านแสงอรุณ 0 0 0 0 4 0 0 0 4
148 บ้านนาคำแคน 0 0 0 0 3 4 0 1 7
149 บ้านพันลำ "เจริญวิทยา" 0 0 0 0 3 2 0 0 5
150 บ้านศรีชมภู 0 0 0 0 3 2 0 0 5
151 โคกบริการสันกำแพง 0 0 0 0 3 1 1 0 5
152 บ้านท่าคำรวม 0 0 0 0 3 1 0 1 4
153 บ้านขามเปี้ย 0 0 0 0 3 1 0 0 4
154 บ้านท่ากกต้อง 0 0 0 0 3 0 0 1 3
155 บ้านถ้ำเจริญ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
156 บ้านหาดแฮ่ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
157 บ้านเหล่าคาม 0 0 0 0 3 0 0 0 3
158 หนองจิก 0 0 0 0 3 0 0 0 3
159 บ้านดงโทน 0 0 0 0 2 2 0 0 4
160 บ้านดอนปอ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
161 บ้านท่าดอกคำ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
162 บ้านท่าสะอาด 0 0 0 0 2 0 0 1 2
163 บ้านดาลบังบด 0 0 0 0 2 0 0 0 2
164 บ้านดงชมภู 0 0 0 0 2 0 0 0 2
165 บ้านนาจาน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
166 บ้านเหล่าใหญ่ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
167 บ้านโนน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
168 บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
169 บ้านโสกบง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
170 บ้านต้องโคกกะแซ 0 0 0 0 1 4 1 1 6
171 บ้านทุ่งทรายจก 0 0 0 0 1 3 0 0 4
172 บ้านคำแก้วโนนสามัคคี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
173 ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
174 บ้านทรัพย์วังทอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
175 บ้านท่ากกแดง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
176 บ้านห้วยเล็บมือ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
177 แก่งอาฮง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
178 บ้านนาคำนาใน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
179 บ้านคำแก้ว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
180 การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดธรรมาธิปไตย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
181 บ้านคำไชยวาล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
182 บ้านดงเสียด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
183 บ้านดอนแพง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
184 บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
185 บ้านนาป่าน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
186 บ้านป่าไร่โนนม่วง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
187 บ้านวังยาว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
188 บ้านสร้างคำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
189 บ้านหนองนาแซง ดอนเจริญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
190 บ้านหนองเข็ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
191 บ้านหนองเดิ่นทุ่ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
192 บ้านหนองเดิ่นท่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
193 บ้านห้วยเรือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
194 บ้านเหล่าหนองยาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
195 บ้านโนนจำปา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
196 บ้านโนนยาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
197 บ้านใหม่ศรีชมภู 0 0 0 0 1 0 0 0 1
198 บ้านหนองตอ 0 0 0 0 0 3 0 1 3
199 บ้านดงกระพุงหนองนาแซง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
200 บ้านบ่อพนา 0 0 0 0 0 1 2 0 3
201 บ้านนาเจริญวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
202 บ้านคลองทิพย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
203 บ้านท่าโพธิ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
204 บ้านหนองผักแว่น 0 0 0 0 0 1 0 0 1
205 บ้านห้วยลึก ( โซ่พิสัย) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
206 บ้านสรรเสริญ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
207 บ้านห้วยคอม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
208 บ้านหนองบัวน้อย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
209 บ้านโนนประเสริฐ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
210 อนุบาลเย็นจิต 0 0 0 0 0 0 0 1 0
211 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำชม ภู 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212 บ้านท่าสวาทท่าลี่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213 บ้านหนองชัยวาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 146 142 125 413 1,275 278 68 47 1,621