ปฏิทินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป./ภาค ปี 2558
      10 ต.ค. 2558
 
โรงเรียน/กลุ่มโรงเรียนสมัครเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ระดับ สพป. ผ่านเว็บไซต์
      15 ต.ค. 2558            
           
โอนข้อมูลทีมที่ชนะเลิศในแต่ละกิจกรรมของแต่ละกลุ่มโรงเรียนเข้าสู่ระบบการแข่งขันของ สพป. http://esan65.sillapa.net/sp-bkn1/
 16-20 ต.ค. 2558                                                    โรงเรียนตรวจสอบรายการแข่งขัน ชื่อครู โรงเรียนตรวจสอบรายการแข่งขัน ชื่อครู นักเรียน (ส่วนกิจกรรมขยายโอกาสให้    log in เพื่อลงทะเบียนเข้าแข่งขัน) หลังจากที่โอนข้อมูลแล้ว
21-25 ต.ค. 2558  โรงเรียน/กลุ่มโรงเรียนแก้ไขข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน 
     26 ต.ค. 2558  ปิดระบบการแก้ไขข้อมูล
     2 พ.ย. 2558 ประชุมคณะกรรมการตัดสิน (มรภ.อุดรธานี วิทยาเขตบึงกาฬ)
    5-6 พ.ย. 2558  จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
    5-6 พ.ย. 2558 ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
    7-9 พ.ย. 2558
 
โรงเรียนตรวจสอบกิจกรรม, ชื่อครู นักเรียน (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)
     10 พ.ย. 2558
 
โอนข้อมูลทีมที่ชนะเลิศของ สพป. เข้าสู่ระบบการแข่งขันระดับภาค  http://esan65.sillapa.net/sp-center/
 11-13 พ.ย. 2558  ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน, ครู ที่เข้าแข่งขันในระดับภาค
 14-21 พ.ย. 2558  โรงเรียนแก้ไข เปลี่ยนตัวนักเรียน, ครูผู้ฝึกสอน
      22 พ.ย. 2558  ดำเนินการรออนุญาตการเปลี่ยนตัว
 23-25 พ.ย. 2558  ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค
         1 ธ.ค. 2558  พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค
     7-9 ธ.ค. 2558  แข่งขันในระดับภาค (จังหวัดสุรินทร์)
วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 08:57 น.