รายการแข่งขันสาระคอมพิวเตอร์
เนื่องจากคอมพิวเตอร์ส่วนกลางไม่เพียงพอจึงขอให้ผู้เข้าแข่งขันคอมพิวเตอร์ทุกรายการเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์, หูฟัง, ปลั๊กไฟ และอุปกรณ์ที่จำเป็นมาในวันแข่งขันด้วย
วันอังคาร ที่ 03 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14:54 น.