บุคลากรผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระ และแผนผังสนามแข่งขัน
(1) ศึกษานิเทศก์ ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ [Click ที่นี่]
(2) แผนผังสนามแข่งขัน
     (2.1) โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ [Click ที่นี่]
     (2.2) โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 
     (2.3) โรงเรียนบ้านบึงกาฬ [Click ที่นี่]
     (2.4) โรงเรียนบ้านแสนสำราญ [Click ที่นี่]
     (2.5) โรงเรียนบ้านหนองนาแซง ดอนเจริญ [Click ที่นี่]
     (2.6) โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ [Click ที่นี่]
     (2.7) ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
(3) ผู้บริหารประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ (super board)  
(4) ลำดับที่ของการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2558 [Click ที่นี่]
วันอังคาร ที่ 03 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15:27 น.